Dags för 6 timmars arbetsdag för alla!

2014-05-05

Marit Kalleson (K) skriver i GT, apropå Vänsterpartiets förslag om ett begränsat försök med 6 timmars arbetsdag:

"Vi på förskolan längtar efter en sextimmars arbetsdag. Men inte på bekostnad av att fler arbetsuppgifter läggs på oss då vi är på jobbet. Arbetstidsförkortningen måste innebära kraftfulla nyanställningar. Fler händer i vården, i barngrupperna och i äldrevården."

"Vänsterpartiets förslag nu i valtider måste vändas från att vara ett minimalt försök till att bli ett allvarligt menat krav på sex timmar som en lagstadgad normalarbetsdag. Låt oss föra fram detta krav med samma styrka som arbetarna i förra seklets början gjorde för dåtidens nödvändiga arbetstidskrav."

Läs hela debattartikeln i GT här:
Vi slits ut av långa arbetsdagar