Slut upp i Röd Front, 1 maj

Kom med i Röd Front, här demonstrerar vi för att

2014-04-24

Kom med i Röd Front, här demonstrerar vi för att

Kasta ut kapitalismen ur välfärden
Sjuka människor och skolbarn är inga handelsvaror. Människors behov ska inte mätas i pengar.
Vi vill kasta ut kapitalismen ur välfärden. Det räcker inte att begränsa vinsten, det är hela köp- och sälj systemet som måste bort.

Nej till en höjd pensionsålder
Där en skam att ett allt rikare Sverige sätter de som arbetat färdigt på undantag. Det handlar om en cynisk klasspolitik, där baksidan av lägre pensioner är högre företagsvinster och aktieutdelningar.
För att få det nya pensionssystemet att gå ihop vill regeringen dessutom höja pensionsåldern. Att de flesta arbetare inte klarar av att jobba ens till 65 spelar dem ingen roll.

Att vi behöver en bättre kollektivtrafik - inte trängselskatt
En begränsning av biltrafiken kan endast göras genom en förbättrad, utbyggd och helst gratis kollektivtrafik. Införandet av trängselskatt leder bara till att de som har pengar kan fortsätta köra bil medan de fattiga får trängas på rostiga spårvagnar. Vi menar att om man verkligen vill förbättra miljön så behöver man stora satsningar på en gemensam kollektivtrafik, istället för att med avgifter öppna upp för en privatisering av vägnätet.

Att bemanningsföretag ska förbjudas-alla ska ha rätt till en fast anställning
Ju högre och säkrare företagens vinster blir desto färre och osäkrare blir jobben. Hos arbetsköparna finns en utstuderad strategi för att skapa otrygghet hos den enskilde arbetaren. Följden blir en individualisering av klassen som leder till splittring. Den fackliga aktiviteten slås sönder när allt fler anställda saknar en fast arbetsplats med en organisation som försvarar deras intressen.
Därför reser vi kravet om ett förbud av bemanningsföretag- rätt till fast anställning

Sverige ut ur EU
Det är 20 år sedan svenska folket lurades in i EU. Istället för arbete och välstånd som vi lovades har vi fått massarbetslöshet och växande klyftor. EU innebär lagstadgad högerpolitik. Kommunistiska Partiet menar att makten i Sverige ska utgå från folket, inte från Bryssel. Vi vill att Sverige lämnar EU.

Stoppa kommunsstyrelsens planer på privatisering
Att sälja centralt belägna hyresrätter ur kommunala bostadsbolag som bostadsrätter. Elhandelsbolagen Din El och Gothnet säljs ut och privatiseras. Det enda som kommer att ägas av kommunen i Göteborgs spårvägar blir räl och luftledning. Detta är bara ett fåtal exempel på vad politikerna i kommunstyrelsen planerar att driva igenom.
Utredningarna som kommit fram med dessa förslag hänvisar till att röja upp i de snåriga bolagsstrukturerna och att det skulle vara åtgärder mot korruptionen i Göteborg.
Men korruptionen används bara som ett svepskäl för att driva igenom högerpolitik med privatiseringar och utförsäljningar.
Korruption övervinns inte genom privatiseringar av våra gemensamma samhällsfunktioner
Samhällsnyttig verksamhet som bostäder, el och kollektivtrafik ska, liksom vård, skola och omsorg, drivas i offentlig regi under politisk kontroll.

Kommunistiska Partiet är motståndare till hela det kapitalistiska systemet som skapat såväl klimatkrisen som den ekonomiska krisen. Vi arbetar för socialism - ett samhälle som sätter människorna och deras behov främst.
Kom med och bli delaktig i kampen för ett bättre samhälle- slut upp i Röd Front på 1maj,

samling 14.00 Linnégatan/Järntorget. Möte på Kungstorget ca 15.00, tal av Ulf Nilsson och Tove Janzon, Kommunistiska Partiet, Evelina Orrlöv, RKU