Rektor säger upp sig i protest

”När jag tvingas att göra de nedskärningar som jag är beordrad att göra kan jag inte längre försvara det för mig själv och det jag tror på. Värdegrunden varpå allt vilar och som är drivkraften i mitt pedagogiska arbete blir mer och mer betydelselös och jag känner mig vingklippt i min yrkesutövning”, skriver Annika Kummel i sitt brev som skickades ut till berörd personal den 27 mars.

2014-04-03

I ett brev till all personal på Karl Johansskolan skriver före detta rektor Annika Kummel att hon inte längre kan ta ansvar för verksamheten med de ekonomiska ramar som står till förfogande. Därför säger hon nu upp sig efter en tids sjukskrivning.
”När jag tvingas att göra de nedskärningar som jag är beordrad att göra kan jag inte längre försvara det för mig själv och det jag tror på. Värdegrunden varpå allt vilar och som är drivkraften i mitt pedagogiska arbete blir mer och mer betydelselös och jag känner mig vingklippt i min yrkesutövning”, skriver Annika Kummel i sitt brev som skickades ut till berörd personal den 27 mars. Enligt egen uppgift har hon tidigare meddelat sitt beslut till sina chefer, men det är först nu personal och föräldrar får informationen.
Proletären har tidigare skrivit om hur Karl Johansskolan har haft stora problem med våld, kränkande behandling och otillräckligt stöd till elever i behov av stöd.
Annika Kummel lyckades vända utvecklingen genom att tillsätta de resurser som behövdes i enlighet med skollagen. Därmed överskred hon budget, vilket resulterade i att stadsdelsnämnden aviserade sitt misstroende.
Föräldrar och personal protesterade och krävde att Annika Kummel skulle få stanna, vilket till sist hörsammades, men nu väljer hon alltså själv att avsäga sig sin tjänst som rektor på Karl Johansskolan. Det är en tydlig markering till politikerna som fortsatt kräver budgetansvar framför de reella behoven trots att Göteborgs kommun gick med över 900 miljoner i vinst förra året.
I Majorna-Linné brottas flera skolor med liknande problem på grund av påtvingade besparingar. Ett nätverk av föräldrar på samtliga skolor i området har bildats och träffas regelbundet. Protestmöten som anordnats visar på kraften hos föräldrar och personal som inte finner sig i ytterligare försämringar. Nätverket planerar ett möte med kommunalråden där budskapet till politikerna är tydligt. Det går inte längre att karva på skelettet. Behoven måste få styra, inte budgeten.
Arbetsmiljöverkets kritik mot utbildningssektorn i Majorna-Linné är skarp. De konstaterar att det saknas resurser för att göra något åt de brister som funnits vid inspektionerna. Årets budget för Karl Johansskolan är 26 miljoner kronor, vilket betyder en minskning med tre miljoner kronor. Riskbedömning pågår, men att det kommer att innebära en minskning av tjänster är klart. Flera av de andra skolorna i området har liknande sparbeting och konsekvensanalyserna larmar om förödande konsekvenser för såväl elever som personal. Annika Kummels agerande visar att det är omöjligt att följa skollagen med de resurser som skolan i dag har.

Maria Eriksen