Lyckad demonstration på internationella kvinnodagen

Drygt 4000 göteborgare deltog i årets 8:e mars demonstration. Demonstrationens huvudparoll var "Hållbart arbetsliv för världens kvinnor"

2014-03-10

Demonstrationen arrangeras av 8:e marskommittén i Göteborg.
Maria Eriksen från Kommunistiska Partiet var en av appelltalarna på demonstrationen. Här nedan följer hennes tal:

Den svenska arbetsmarknaden är inte jämlik. Den präglas av en systematisk diskriminering av kvinnor. Och kvinnor i arbetaryrken är de som har det allra sämst. Jämställdheten går bakåt och förlorarna är framförallt kvinnor som pressas ner i den nya låglönesektorn.
Vi har en tydligt könssegregerad arbetsmarknad. Kvinnors yrken har lägre status än mäns. Yrken som domineras av kvinnor är lägre betalda och har sämre villkor.

Fakta är att;

• I dag har var fjärde arbetarkvinna i Sverige en tidsbegränsad anställning.

• Över hälften arbetar deltid.

• 65 procent av arbetarkvinnorna arbetar regelbundet utanför dagtid.

• Omänskliga arbetsformer som delade turer/kombinationstjänster ökar.

Delade turer innebär att arbetsdagen delas upp i minst två pass. Tiden mellan passen är obetald och arbetsdagarna kan bli upp till 14 timmar långa.
Hur det påverkar vardagen och familjelivet är inte svårt att föreställa sig.
Flera nyligen gjorda rapporter tar upp just delade turer som en av de arbetsformer som skapar mest stressrelaterad ohälsa.

Fler sjukskrivningar, utslitningssymtom och en omänsklig arbetssituation blir följderna för dem som tvingas arbeta delade turer.

Men i dag har många kvinnor inget val.
Arbetarkvinnor tvingas att acceptera arbetsvillkor som moderna samhällen borde ha lämnat bakom sig för länge sedan.
Valet står mellan usla villkor eller arbetslöshet.

Förutom sämre arbetsvillkor har kvinnor mindre tid för återhämtning än män utanför arbetet. Det obetalda hemarbetet utförs fortfarande till stor del av kvinnor. Dubbelarbetet blir ytterligare en faktor som påverkar kvinnors hälsa negativt.

Ska det vara så här i ett välfärdssamhälle? Att kvinnor utnyttjas på en arbetsmarknad som ser till marknadsvärde i stället för människovärde.
Det är en stor skam.

I stället för att anställa tillräckligt med personal utnyttjas arbetarkvinnor i dag och de får betala med sina liv och sin hälsa. Orken räcker inte till för barn eller fritid när arbetet suger musten ur en och pengarna ändå inte räcker.
Det här är vardagen för tusentals kvinnor i Sverige och miljontals kvinnor i Europa. Ändå hör vi inte mycket om hur illa det är.

I media speglas inte arbetarklassens kvinnor. De är osynliga och arbetar och sliter i det tysta.

I stället för en aktiv jämnställdhetspolitik som gör något åt de här strukturerna handlar debatten om symbolfrågor som inte har något värde för arbetarkvinnor. Rut-avdraget är ett exempel.

2,4 miljarder av statens resurser har gått till Rut-bidrag.

Rut-branschen är ett skräckexempel. Lönen är låg. Heltider ovanliga. Förslitningsskadorna många.

Det utnyttjas av dem som tjänar mest och utnyttjar dem som tjänar minst.

Kommunistiska partiet arbetar i stället för en stark välfärdspolitik.

• Förskolor med generösa öppettider där det är tryggt att lämna barnen.

• En äldreomsorg med hög kvalitet där de som har behov erbjuds plats.

• Trygga anställningar och ett förbud mot delade turer.

• Ett avskaffande av Rut-bidraget.

Det är en politik som gynnar arbetarkvinnor.

Det blåser högervindar och högern ser inte de ökande klassklyftorna som ett problem. Därför kan kvinnofrågan och jämställdheten aldrig vara klassneutral.

Vi måste stoppa den utvecklingen om vi vill se ett jämställt Sverige.

Vi får inte glömma den kvinnokamp som våra föräldrar och mor- och farföräldrar har fört de senaste hundra åren. Vi kan inte se på hur kvinnors villkor ytterligare försämras.

Det är vi som måste höja våra röster igen och visa att vi inte accepterar ett klassamhälle som urholkar kvinnor och barns rättigheter.
Kamp är det enda som kan försvara och förbättra villkoren för världens kvinnor.

Kvinnokamp är klasskamp!