Vad händer i Ukraina? -USA, EU och fascister på offensiven

Kom och lyssna på August Eliasson, journalist på Proletären, som håller föredrag om situationen i Ukraina.

2014-02-28

En allians bestående av fascister och liberaler störtade den folkvalde presidenten.
Det som pågår i Ukraina är mycket mer än en inrikespolitisk maktkamp.
Vad är EU:s och Tysklands roll?
Hur starka är fascisterna? Och vad gör kommunisterna?

Torsdag den 13 mars, klockan 19.00 på Marx-Engelshuset, fjärde långgatan 8B