Ut med kapitalismen ur välfärden

Kom på möte och var med och diskutera

2014-02-26

Allt fler reagerar på att företag gör stora vinster på att rasera välfärden. Våra skattepengar hamnar på bankkonton i skatteparadis och kvar blir en raserad skola, vård och omsorg.
Vad gäller vård och omsorg är skattesvinnet särskilt stötande.
Välfärdssektorn är en synnerligen lönsam bransch för Attendo, Vardaga och andra privatföretag. Skattebetalarna garanterar inkomsterna. Allt företagen behöver göra är att skära i utgifterna, vilket de också gör.
Personal och patienter drabbas hårt när vinster skall skapas.

Vi kommunister anser istället att vård, skola och omsorg skall fredas från allt vad kapitalism heter. Då handlar det om mer än det stötande vinstuttaget. Vi är emot varje form av marknadstänkande inom välfärden.
Det gäller även inom den offentliga sektorn där köp- och säljssystemet är dominerande.

Vi kan inte stå passiva när politiker och företag plundrar och monterar ner den offentliga sektorn. Tillsammans behöver vi ta kamp för att slå tillbaka mot denna politik.
Människors behov av välfärd skall inte göras till en vara som man kan köpslå med på marknaden.
Arbetslösheten är hög samtidigt som stora behov finns inom skola, vård och omsorg. Pengar finns- Bygg ut offentlig sektor!

Torsdagen 27 feb arrangerar Kommunistiska Partiet tillsammans med RKU ett offentligt möte på Kortedala Forum klockan 19.00
Mötet inleds av Robert Mathiasson, ordförande i Kommunistiska Partiet
Trubaduren Lucas Stark spelar på mötet

Välkommen!