Risk för klasser med 50 elever

Nordhemsskolan och Oscar Fredriks-skolan i stadsdelen Majorna-Linné, Göteborg, är bara två skolor som står inför rejäla neddragningar.

2014-02-17

Nordhemsskolans budget för 2014 har minskat med 1,5 miljoner kronor. Det innebär att 2,5 lärartjänster försvinner från och med augusti. Skolvärden tas bort och skolbiblioteket kommer att stå obemannat. Anledningen är att skolan sägs ha gjort av med för mycket pengar förra året.

Rektorn Päivi Oliv säger till Göteborgs-Posten att enligt den riskbedömning som gjorts tillsammans med fack och skydds-ombud kan konsekvenserna av ytterligare nedskärningar leda till skolklasser med 50 elever.

Som rektor kommer hon inte att kunna leva upp till skollagens krav, och elever riskerar att inte får sina särskilda behov tillgodosedda.

”All personal på skolan berörs”, konstateras i riskbedömningen. Arbetet försvinner inte, utan läggs på dem som arbetar kvar genom mer undervisningstid eller hopslagna klasser. Trots den skarpa konsekvensanalysen tvingar SDN Majorna-Linné skolan att dra ner på sina utgifter. Rektorn har nu två val, att foga sig och svika eleverna eller att överskrida budget.

Oron på skolan är stor. Eleverna har startat en namninsamling för att skolan skall få behålla sin bibliotekarie.

Det ansvariga kommunalrådet Robert Hammarstrand säger samtidigt på Twitter att stadsdelarna minsann prioriterat skolan medan rektorn Päivi Oliv tvärtom menar att skolans tilldelning är lägre än på andra håll.

Oscar Fredrik är ytterligare en skola i Majorna-Linné som drabbats av nedskärningar. Som alltid är det den svagaste gruppen som drabbas allra hårdast. Det är barn med särskilda behov som är mest utsatta, ändå väljer man att dra in skolans specialpedagog. Föräldrar till barn i behov av särskilt stöd vittnar om en desperat situation.

En mamma till en pojke med ADHD berättade nyligen i Göteborgs-Posten, hur hon känner sig totalt maktlös och hur skolplikten blir ett skämt eftersom hennes son inte klarar av att fungera utan en resurs.

Maria Wigartz är skolkurator på Oscar Fredriksskolan. För ett par veckor sedan skrev hon en debattartikel i Göteborgs-posten om det allvarliga läget.

”Att skära ner på oss som arbetar förebyggande med barn i behov av särskilt stöd är inte bara dumt, utan också oerhört kortsiktigt. Eftersom politiker tycker om att prata pengar så borde de tänka på att kostnaden för varje borttappad elev i genomsnitt är 12-15 miljoner kronor”, skriver Maria Wigartz i sin artikel.

Med upp till 1000 elever per kurator blir det svårt att bedriva ett tillräckligt bra förebyggande arbete. Det blir i stället akutstyrt. Här vill man alltså skära ner ytterligare.

”Besparingarna drabbar barn, föräldrar, lärare, fritidspedagoger, rektorer och elevhälsoteam. Så här ser det ut i Göteborgs skolor överlag […] Vi kämpar på och gör vårt bästa utifrån förutsättningarna. Politiker och chefer är välkomna att göra ett besök i dagens skola. Det är dags nu”, avslutar Maria Wigartz.

Maria Eriksen

Läs Maria Wigartz debattartikel

Läs mer om situationen i skolan i GP
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2279948-rektorer-beredda-spracka-bud...
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2276932-slutbetygen-blev-en-chock