Föräldrar tar kampen för skolan

På tisdagskvällen samlades ett drygt hundratal föräldrar i Göteborgsstadsdelen Majorna-Linné till ett protestmöte för att diskutera den ohållbara skolsituationen. Inledde gjorde Ann Nolin, mamma till två barn med autism och ordförande i Oscar Fredriksskolans föräldraförening.

2014-02-19

Sannaskolans matsal var fylld av föräldrar som har fått nog av nedskärningarna. Det fanns representanter från föräldraföreningar i hela området och alla var eniga om att barnens behov måste gå före budget.

Skolan har blivit en buffert i det ekonomiska systemet och en verksamhet som man gärna sparar på. Ekonomichefen ser besparingarna som en seger och är mycket tydlig med att det är budgeten som styr verksamhet och inte tvärtom. Honnörsordet är ”flexibel skola”.

För vem, kan man fråga sig. De barn och pedagoger som bollas runt i en organisation som präglas av sparkrav och kortsiktighet håller nog inte med. Flera föräldrar vittnar om en otrygghet bland barnen och pedagoger mår dåligt av att inte få förutsättningar att bedriva undervisning.

Patrik Paulov, förälder till barn på Karl-Johansskolan och medlem i Kommunistiska Partiets Majorna-förening, påvisar att det finns pengar. Kommunen gick över 900 miljoner i vinst förra året. I stället för att snurra in sig för mycket i detaljer, borde vi kräva mer pengar till skolan, säger Patrik Paulov.

– Det duger inte längre att rikta sig till nämndens politiker. Vi måste rikta kraven mot fullmäktige, där de politiska besluten fattas, avslutar Patrik Paulov.

Flera föräldrar vittnar om svårigheterna att få svar och reda siffror från Stadsdelsnämnden.

– Systemet är byggt för att vara dolt, menar Enrique de Gregorio, medlem i ett föräldranätverk på Karl-Johansskolan.

Flera föräldrar berättar om konsekvenserna av besparingarna som redan är allvarliga, vilket understödjs av Arbetsmiljöverkets nyligen gjorda rapport från bland annat Karl-Johansskolan. Färre resurspersonal och ökad arbetsbelastning för pedagogerna är områden som behöver riskbedömas ytterligare för hur eleverna kommer att påverkas, enligt Arbetsmiljöverket.

Föräldrar med barn i behov av särskilt stöd understryker hur viktigt det är för alla att resurser sätts in. Hela klasser riskerar annars att drabbas och i förlängningen hela skolan. Flera anmälningar till skolinspektionen visar att problemen eskalerat och föräldrar uppmanar varandra att göra fler anmälningar.

Mobbning och kränkande behandling är ett stort problem som ökar i takt med minskade resurser.

Sammantaget visade mötet en stor stridsvilja och medvetenhet hos föräldrarna. Udden måste riktas mot Gustaf Adolfs torg, där kommunfullmäktige finns, och målet är att få med fler föräldrar runt hela Göteborg i kampen för en bra kommunal skola.

Det är tydligt att föräldrarna inte kommer att nöja sig med fler luddiga svar eller bortförklaringar. Kraven måste ställas rakt och tydligt mot de som fattar de politiska besluten. Fler möten planeras och politiker kommer att bjudas in. Eftersom det är valår så är media med och bevakar skolfrågan. Kanske kan det sätta lite extra press på våra kommunpolitiker.

Maria Eriksen

Läs också GP:s rapport från mötet
http://m.gp.se/nyheter/goteborg/1.2284633-foraldrar-tar-strid-for-skolan