Elevernas behov ska gå före budgeten!

Problemen med nedskärningar fortsätter på många skolor runt om i landet. Det är uppenbarligen något som inte stämmer då så många skolor inte lyckas hålla den fastställda budgeten politiker beslutat om.

2014-02-17

Tyvärr är de flesta rektorer lojala mot sina politiker och hjälper till att strama åt skolornas ekonomi.

I vissa kommuner är det uttalat lönegrundande att vara duktig på att snåla med slantarna. Skolornas budget har minskat samtidigt som behoven ökat.

Enligt Skolinspektionens egen statistik har anmälningarna det första halvåret 2013 ökat med 30 procent jämfört med samma period förra året.

De allra flesta anmälningarna rör kränkande behandling och nästan lika många handlar om upplevda brister av särskilt stöd. Skolor kan tilldömas viten och de ligger i genomsnitt på 100 000 kronor.

Tyvärr kan det ställas mot nedskärningskrav på flera miljoner, vilket gör att skolor helt enkelt kan låta den ekonomiska kalkylen styra hur man förhåller sig till skollagen. Det är en bild som känns igen.

En konsekvens av att skolor inte längre sägs ha råd att anställa skolvärdar, kuratorer, assistenter och annan resurspersonal som är viktiga i det förebyggande arbetet av kränkande behandling och mobbning. I många skolor är de en nödvändighet för att undervisning överhuvudtaget skall kunna bedrivas och studiero upprätthållas.

Så ökar Skolverkets kontroll medan skola efter skola anmäls på grund av bristande resurser. Det är ett tillstånd som fortgår medan politikerna nagelfar Pisa-undersökningar och anlitar internationell expertis som skall ordinera ett lyckopiller till hela svenska skolan.

Specialpedagoger och speciallärare dras ner till ett minimum och har därför ingen möjlighet att hinna med alla elever i behov av särskilt stöd. Det finns inte längre utrymme att skapa mindre grupper, speciella klasser eller använda sig av specialskolor utanför kommunen.

Allt detta har politikerna mage att hävda när Göteborgs kommun år efter år gör ett ekonomiskt överskott. I stället sätter man redan svaga grupper mot varandra. Barnomsorg mot äldreomsorg, välfungerande elever mot funktionsnedsatta.

Det är ungefär samma retorik som används av Sverigedemokrater när de ska argumentera mot invandringen.

Maria Eriksen

Läs mer om situationen i skolan i veckans Proletären:
http://www.proletaren.se/inrikes-socialt/tar-strid-en-bra-skola
http://www.proletaren.se/ledare/racker-det-med-statlig-skola