Välbesökt möte om att högerpolitik föder rasism!

De främlingsfientliga partierna hjälper till för att flytta ansvaret från de politiker som har ansvar för den borgerliga politik som förs idag till att lägga över ansvaret på dem som är mest maktlösa i dagens samhälle.
” Flyktingar och papperslösa pekas ut som orsaker till kris och nedskärningar, inte den borgerliga klasspolitiken. Som skyldiga till kostnaderna för flyktinghanteringen, inte de som tar hutlöst betalt för det mest primitiva boendet. Som skyldiga till bostadsbristen, inte den eländiga bostadspolitik som gör att det inte byggs bostäder för vanligt folk trots skriande bostadsbrist eller de som gör sig grova pengar på att upprätthålla denna brist.”

2013-11-13

Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning och RKU anordnade ett välbesökt möte utifrån rubriken Högerpolitik föder rasism.
Henry Ascher, välkänd barnläkare, forskare och medlem i Kommunistiska Partiet gav en levande beskrivning hur de öppet nazistiska, rasistiska eller främlingsfientliga hjälper till att splittra arbetarklassen. Samtidigt som det styrande etablissemanget gradvis orienterar sig högerut och normalisera dessa åsikter. Det sker en gradvis förskjutning av samhällsdebatten. Henry drog flera paralleller mellan den nazistiska propagandan och den ekonomiska krisen på 30-talet till hur det ser ut i Sverige och Europa idag. Där krisen och arbetslösheten breder ut sig, samtidigt som de öppet nazistiska, rasistiska eller främlingsfientliga partierna växer.
De främlingsfientliga partierna hjälper till för att flytta ansvaret från de politiker som har ansvar för den borgerliga politik som förs idag till att lägga över ansvaret på dem som är mest maktlösa i dagens samhälle.
” Flyktingar och papperslösa pekas ut som orsaker till kris och nedskärningar, inte den borgerliga klasspolitiken. Som skyldiga till kostnaderna för flyktinghanteringen, inte de som tar hutlöst betalt för det mest primitiva boendet. Som skyldiga till bostadsbristen, inte den eländiga bostadspolitik som gör att det inte byggs bostäder för vanligt folk trots skriande bostadsbrist eller de som gör sig grova pengar på att upprätthålla denna brist.”
Han betonade också på vikten för borgarklassen att ha ett överskott på arbetskraft, för att både kunna vända arbetare mot arbetare och för att pressa ner löner och försämra villkoren för de som har ett jobb.

Efter en välbehövlig fikapaus, där många var framme och besökte kommunisternas bokbord så återupptogs mötet med tid för frågor och diskussion.
Flera kloka inlägg kom fram i diskussion, både att det antirasistiska arbetet måste vara brett samtidigt som man behöver politisera och ideologisera debatten, man behöver peka ut den borgerliga klasspolitiken som ansvarig för det missnöje som finns hos människor idag.
Kommunistiska Partiet har ett tydligt alternativ, som innebär att bygga ett samhälle utifrån behov och solidaritet istället för förtryck och jakt på vinst.