Feminismen och klassamhället- härskartekniker, maktens språk!

I torsdags samlades dryga 20-talet deltagare för att lyssna på Vera Peterson, från Kommunistiska Partiet som började mötet med att kort men grundläggande gå igenom vad de patriarkala strukturerna är och hur klass och kön samverkar i dagen samhälle.

2013-11-20

I torsdags samlades dryga 20-talet deltagare för att lyssna på Vera Peterson, från Kommunistiska Partiet som började mötet med att kort men grundläggande gå igenom vad de patriarkala strukturerna är och hur klass och kön samverkar i dagen samhälle. Vera la tonvikten på hur vi måste verka emot dessa invanda strukturer både i samhället men även internt. Efter frågor och diskussionsinlägg av deltagarna så tog Alexander Lind från RKU över och inledde om härskartekniker. Han valde att avgränsa sig och istället gå djupare in på de första fem härskartekniker som Berit Ås forskat fram. Dessa var undanhållande av information, osynliggörande, förlöjligande, påförande av skuld och skam och dubbel bestraffning. Alexander berättade också om bekräftartekniker som har i syfte att förändra sociala klimat genom att skapa nya interaktionsmönster och förhållningssätt så att man kan uppnå ett jämställt klimat med ömsesidig respekt. Alexander lyfte upp att dessa bör ses som subjektiva verktyg, dvs. att dem inte innehåller så mycket praktiska metoder utan snarare en tankeinställning som kan stå till grund för praktiska metoder. Med hjälp av bekräftartekniker kan man skapa förutsättning för utvecklandet av praktiska metoder att bemöta härskartekniker.
Alexander avslutade med de mycket motiverade frågorna hur ska en jämställdhet se ut om det finns ett diskursivt förtryck emot en viss grupp? Och hur ska en demokrati se ut när vissa inte får föra sin talan om sin åsikt och tystas ner eller förminskas?
Även efter Alexanders inledning följde en längre stund av diskussion och frågor.