Demonstration mot att Obama besökte Sverige

Onsdagen den 4 sept deltog ca 1000 personer i demonstrationen i Göteborg mot att Obama besökte Sverige och för alliansfrihet - nej till NATO.

2013-09-06

Under demonstrationen hörde man talkörerna ”inte en soldat, inte ett gevär, inte en krona till NATO:s militär” och ”Nej till USA:s krigspolitik”.

Tåget var fyllt av flaggor och banderoller. Demonstrationen avslutades med ett möte på Gustaf Adolfs Torg. Där talare från Alevetiska kulturföreningen, Kurdiska kvinnor för integration, Latinamerikanska föreningen för mänskliga rättigheter, Kommunistiska Partiet, Palestinska Riksförbundet och läkaren Gunnar Olofsson höll tal. Mötet avslutades med ett uttalande. GP och Göteborgs Fria Tidning har rapporterat om demonstrationen.
Göteborgs Posten
Göteborgs Fria Tidning
Rapporter om manifestationer runt om i Sverige

Uttalande antaget på demonstrationen den 4/9

Inget annat land har fällt så mycket bomber över andra folk som USA. USA sprider nu krig i hela Mellanöstern och Centralasien. Tusentals oskyldiga människor dödas. Det trötta påståendet att USA ”stödjer demokrati” i Världen är alltmer genomskinlig. Det var falskt för 50 år sedan när de stödde och finansierade den hatade shahen av Iran för att förhindra nationalisering av iransk olja, och det är falskt i dag när vi stödjer diktaturen i Saudiarabien – bara för att nämna två exempel.

Det var USA, som en gång i tiden beväpnade contras i Nicaragua, stödde Pinochets diktatur, invaderade Grenada, Panama. Och USA har tillsammans med Storbritannien, Frankrike och andra allierade angripit Irak, Afghanistan och Libyen.

Föreställ er att tusentals beväpnade NATO trupper ständigt patrullerade gatorna i Göteborg i militärfordon. Tänk dig att de var här under överinseende av ”hålla oss säkra” eller ”främja demokratin” eller ”skydda sina strategiska intressen.”

Tänk dig att de då och då agerar fel eller agerar på dålig information och dödar oskyldiga göteborgare, däribland kvinnor och barn. Föreställ dig att de sätter upp vägspärrar på våra gator och rutinmässigt sökte igenom hela kvarter och bostäder.

Tänk om vissa göteborgare var så arga på de att de började göra motstånd, att de faktiskt gått samman för att bekämpa dem, i försvar eftersom vår regering vägrade eller inte kunde göra det.

Föreställ dig att dessa göteborgare blev märkta terrorister eller rebeller för sina defensiva insatser, och rutinmässigt dödas fångas eller torterad av NATO trupperna på vår mark.

Föreställ dig att ockupanternas attityd var att om de bara dödade nog göteborgare så skulle vi bli mer acceptanta mot deras intressen.

Verkligheten är att USAs och NATOs militära närvaro på utländsk mark är kränkande för de människor som bor där. Carl Bildt vill styra diskussionen bort från de verkliga orsakerna till kriget.
Varför har Sverige soldater i Afghanistan? Och varför tillåts USA ha bombövningar i Norrbotten? Truppen i Afghanistan är Sveriges lojalitetsbevis till president Obama och USAs krig för herravälde.

Nu tas ytterligare steg genom samövningar med Nato och genom att tillåta USA testa nya bomber i Norrbotten. I Karlskrona samlas i början av september krigsfartyg. Svenska flottan tänker öva krig tillsammans med NATOs flotta.

För oss gäller det nu att med lugn och beslutsamhet samlas kring den stora uppgiften att hålla Sverige utanför krigsalliansen NATO och USAs anfallskrig mot medborgare i alla länder.

Vi kräver av den svenska regeringen att;

Nu klart och tydligt tar avstånd från anfallskrig under amerikansk ledning.
Att den svenska militären avbryter allt militärt samarbete med NATO
Att Sverige tar hem trupperna i Afghanistan

Ingrid Frejd talade för Kommunistiska Partiet, här är hennes tal

Återigen så laddar imperialismen upp för krig. Vi har sett det förr. För 10 år sen var det Irak, idag så är det Syrien som står inför hotet att bli bombade till ruiner av USA.

Imperialismen är inte intresserade av att skapa fred och stabilitet i Syrien eller i världen överhuvudtaget, som det ser ut idag.

Imperialismen är intresserad av vinst och makt.

Det är i ljuset av det här man måste se Obamas besök i Sverige. Det är inte vem som helst som är här. Utan det är USA:s överbefälhavare.

De är inte samma president som inledde kriget mot Irak, men det är samma politik. För ett personbyte i Washington betyder inte ett systemskifte. Presidenter går- men imperialismen består- och som företrädare för världens mest mäktiga och aggressivaste imperialistiska makt så fullföljer Barack Obama det krig mot terrorismen som Bush inledde.

En krigsföring som tar sig olika uttryck på olika platser i världen men är lika förkastlig och lika farlig för mänskligt liv oavsett om det handlar om att USA tillsammans med EU genomför ett anfall som man gjorde mot Libyen för två år sedan. Eller om det är via drönarkrig som i Pakistan, Jemen och Somalia.

Drönare som alltså är förarlösa bombplan. Västvärlden har tagit kriget och bombanfall så pass långt att man inte längre behöver skicka med soldater som släpper bomberna utan det går numera att enbart skicka bomberna. Man släpper bomber över människors vars enda brott är att råka befinna sig på den platsen eller att dom har sagt ifrån att dom inte tänker följa i imperialismens ledband längre

Eller om krigsföringen sker på samma vis som mot Palestina och palestinierna – där USA år efter år fortsätter att stödja Israel, fortsätter att lägga sitt veto mot alla resolutioner som går emot ockupationen i säkerhetsrådet.

Fortsätter att ge militärt bistånd till ockupationsmakten Israel.

Att fortsätta ge militärt bistånd till ockupationsmakten, hjälper inte dom ockuperade något alls. Det försämrar bara situationen.

USA och Obama har tydligt valt sida mellan Israel och Palestina. Och man har valt ockupantens sida.
Även om USA, när dom ska leka fredsförhandlare via sin utrikesminister John Kerry, försöker att dölja att dom har valt sida.
Trots att Israel mitt under pågående förhandlingar kan gå in och skjuta ihjäl tre personer på Västbanken.

Det är inga villkor att förhandla under. Då är det bästa omvärlden kan göra är att stödja de palestinska organisationer som kräver en bojkott av Israel. En total bojkott, en handelsbojkott, en politisk bojkott, en akademisk bojkott, en kulturell bojkott, en idrottslig bojkott- en total och fullständig bojkott, till dess att varenda centimeter av den ockuperade marken är återlämnad. Först då kan man förhandla.

Vi i Kommunistiska Partiet vägrar att erkänna USA:s rätt att agera världspolis. Det är USA som är det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen.
USA är det landet som tar sig rätten att övervaka och avlyssna alla – från den enskilde individen upp till FN.

Den senaste tidens dom mot Manning, hoten mot tidningen the Guardian att man tvingade ner och genomsökte det plan som Evo Morales, Bolivias president, flög med. Visar alla på samma sak- när västmakternas och imperialismens intressen hotas då är man inte intresserad några internationella rättigheter.

Utan då är man intresserad av säkerhetsställa sina intressen och sin makt.
Dessa intressen som är imperialistisk krigspolitik, att vinna ekonomiska och militära fördelar gentemot konkurrenter och att garantera inflytandet över resurser världen över.

Här visar Sveriges regering med Reinfeldt och Bildt i spetsen, att Sverige är en del i imperialismens krig genom att Sverige har deltagit och haft soldater med i kriget mot Afghanistan och i flygkriget mot Libyen, men också genom vapenexporten och med det nya insatsförsvaret.

Hela den förändrade försvarspolitiks mening är att Sverige ska kunna delta i så kallade internationella operationer. Det syftar till att Sverige ska ta allt fler kliv närmare en NATO-anslutning.

Trots att över 40 procent av oss som lever och bor i Sverige är emot ett medlemskap i NATO.

Till helgen så förvandlas Östersjön till en krigsskådeplats, det är den Svenska flottan som övar krig med NATO, denna gång under tysk flagg.

Trots att det är en liten minoritet av de som bor i Sverige som är för ett svenskt NATO-medlemskap, så tillåts den borgliga regeringen fortsätta närma sig NATO utan att riksdagen protesterar. Varken miljöpartister, socialdemokrater inte ens vänsterpartiet protesterar mot denna omläggning av svensk politik.
Det är en skrämmande utveckling.

Trots att vi vet att det inte finns något folk som kan befria sig genom att gå i allians med världens mäktigaste och mest omfattande förtryckarsystem.

Därför säger vi nej till varje form av imperialistisk inbladning i andra länder. Bakom orden om demokrati och mänskliga rättigheter som USA försöker dölja sina anfall med så handlar imperialistiska krig alltid om den rika världens våldsmakt.

Därför lyfter vi i Kommunistiska Partiet istället parollen:
Inte en man, inte en kvinna, inte en krona till imperialismens krig.

Nu riktas alltså det imperialistiska hotet mot Syrien.
Man kan tycka vad man vill om regeringen i Syrien. Men vem kan tro att det syriska folket får det bättre om den sk oppositionen vinner mark. Ska demokratiska framsteg vinnas av reaktionära al-Qaida-terrorister uppbackade av länder som Saudiarabien, Israel och Turkiet?

Kriget i Syrien är fasansfullt och måste få ett slut. Men ett militärt angrepp från USA gör inte slut på kriget, utan förlänger det bara.
Det som skulle kunna skapa en stabilitet i Syrien vore om man slutade att skicka vapen till den så kallade oppositionen.

Vi som tycker att alla människor har rätt att leva i fred och i frihet, måste, precis som vi gör här idag, protestera mot Obamas och John Kerrys krigshets mot Syrien.

Det är viktigt, ingen av oss har glömt hur USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powell stod i FN och ljög. För 10 år sedan stod han inför FN och sa att det fanns bevis på att Irak hade massförstörelsevapen.

Det fanns inga bevis, däremot väldigt mycket lögner.

Enligt FN:s stadgar så är det bara FN:s säkerhetsråd som kan besluta om militär intervention i ett medlemsland.

Att starta krig utan FN-mandat strider mot FN-stadgan och folkrätten och utgör därmed ett krigsbrott.

Precis som kriget mot Irak var ett krigsbrott, så begår USA krigsbrott om dom anfaller Syrien.
Detta måste sägas klart och tydligt: Det imperialistiska angrepp som nu planeras mot Syrien, vid sidan av FN och i strid mot internationell lag, utgör ett krigsbrott.

När USA, 2001, startade kriget mot terrorn så pekade man ut fem styckens så kallade ondskans axelmakter, det var Irak, i år har USAs ockupation av Irak pågått i 10 år, det var Libyen, för två år sedan gick hela västvärlden till ett samlat angrepp mot Libyen, där ibland Sverige som skickade JAS-plan. Det var Nordkorea, ett land som det senaste året har fått utstå en krigshets utan dess like. Det var Kuba som har varit satt i blockad från väst i över 50 år och det var Syrien- Syrien det land som just nu har USA:s kryssningsmissiler riktade mot sig.
Imperialismen går efter land efter land.

Obama är inte Bush men han för samma utrikespolitik. Han står för samma aggressiva imperialistiska krigspolitik.
Därför protesterar vi mot att Obama besöker Sverige. Den politiken som förs idag, där några fåtals jakt på vinst ges företräde framför människan och miljöns behov.

Den imperialistiska dagordningen leder till förstörelse, krig, förtryck och död.
Men vi som är här visar att det måste inte vara så.
I världen idag så finns det tillräckligt med kunskap för att sätta människors och miljöns behov främst.

Istället för att bygga en värld utifrån imperialismens jakt på vinst så går det att bygga en värld utifrån solidaritet.
För vi är emot denna krigspolitik, vi är emot dessa imperialistiska krig.
Vi är för en fred som vilar på anti-imperialism, vi är för fred och frihet för alla människor.