Uttalande mot Israels bombningar av Syrien

Följande uttalande antogs vid manifestation på Järntorget i Göteborg.

2013-05-13

Israel har bombat i Syrien. Detta protesterar vi emot. Vi gör det utifrån vetskapen att man kan aldrig bomba fram fred.
Det som bomber bidrar till är död och förstörelse. Utifrån detta så är det skamligt att Sveriges riksdag och regering inte har fördömt Israels angrepp på Syrien.

Vi 200 här på Järntorget idag uppmanar Sveriges riksdag att tillsammans med oss ställa sig bakom parollerna:

Stöd Syriens rätt till självbestämmande
Fördöm Israels krigshandlingar
Bojkotta Israel

Vi menar att det som måste till och vore konstruktivt för Syriens folk är förhandlingar, inte bomber.

Göteborg den 11 maj 2013