Förändring nu! Rösta rödare.

I Göteborgs kommunfullmäktige finns inget parti som ser någon framtid utan kapitalism. Istället för att tillgodose medborgarnas behov verkar de för ett bra företagsklimat och ökade vinster. De tror att samhällelig utveckling förutsätter nöjda bankirer och direktörer. Vi menar tvärtom att det är jakten på ökade vinster för fåtalet som utarmar samhället och livsvillkoren på jorden. Det behövs en röd röst i kommunfullmäktige. Den röda rösten är Kommunistiska Partiet.

Arbete är en rättighet

Arbetslösheten är en del av kapitalismen. I kapitalisternas profitjakt ingår en minimering av antalet anställda, vilket skapar arbetslöshet, som är ett slöseri med mänskliga resurser. Alla ska kunna försörja sig och leva ett anständigt liv! Arbetslösheten bekämpas genom att dela på jobben. Det finns ingen anledning att en del har för långa arbetsdagar samtidigt som andra är arbetslösa. Att förkorta arbetstiden till sex timmar är nödvändigt, Göteborgs kommun ska gå före och börja med sina egna anställda!

Stoppa för ombildningar av allmännyttan

En bostad, ett hem. Det är en lagstiftad rättighet som det tas allt mindre hänsyn till. De senaste åren har attackerna på hyresrätter och allmännyttan varit enorma. Våra hem har blivit en vinstmaskin för både fastighetsägarna och kommunen, som beslutar om utförsäljningar och ombildningar. Vi kräver en förändring av bostadspolitiken nu, så att bostäder byggs åt vanligt folk, med vanliga löner. Vi insisterar på kommunalt stopp av ombildningar och inga marknadshyror!

Inför nolltaxa och bygg ut kollektivtrafiken

Spårvagnstrafiken är basen för kollektivtrafiken i Göteborg, men den är för dåligt utbyggd och dyr att bruka. Nu går istället Västlänken före utbyggnad av spårvagnstrafiken. Spårvagnsnätet måste byggas ut till och i förorterna! En utbyggd kollektivtrafik är samhällsekonomiskt viktigt och avgörande för klimat och miljö.

Nolltaxa i kollektivtrafiken ihop med en utbyggnad är ekonomiskt försvarbart och det bästa för de som mest behöver den.

Stärk den offentliga äldreomsorgen

Pandemin har tydligt visat på missförhållandena inom äldreomsorgen, resultatet av flera års nedskärningar. Alla ska ha rätt till en trygg och god ålderdom och inte tvingas bo kvar hemma. Bygg fler äldreboenden (SÄBO).
Äldreomsorgen ska drivas i offentlig regi - kapitalisterna ska ut! Avskaffa Lagen om valfrihet (LOV)!
Med utökad bemanning, fler undersköterskor och arbetsscheman med sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka, skapas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Kasta ut kapitalisterna ur skolan

Alla barns rätt till en bra skolgång är ett samhällsansvar. Det är vårt gemensamma intresse, men nu bryter friskolorna sönder våra stadsdelar och ökar segregationen. Miljoner av våra skattepengar går rakt i fickorna på skolkapitalister som Engelska skolan och överallt sväller administrationen för lärarna. Byråkratin i skolan måste skäras ner, skolvalet avskaffas och friskolor förbjudas! Elevgrupperna ska bli mindre och hittepå-titlar som förstelärare slopas, det splittrar bara lärarkollektivet.

Göteborg ska vara en kärnvapenfri stad

Sverige ska vara militärt alliansfria. Vi säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och ökad miljardrullning till försvaret. Att gå med i USA-imperialismens militärallians förbättrar inte det säkerhetspolitiska läget och hotar att placera kärnvapen i Göteborg. Sedan många år tillbaka driver vi, tillsammans med den breda fredsrörelsen, kravet att Göteborg ska vara en kärnvapenfri stad!

Israels förtryck av det palestinska folket fortsätter. Den olagliga ockupationen av Palestina måste upphöra. Följ exemplet från andra städer i världen och inför kommunal bojkott av Israel i Göteborgs stad!