Nej till nedskärningar i skolan

Skolorna i Göteborg står inför dramatiska nedskärningar. Många skolor går med underskott vilket skolförvaltningen ska lösa genom att minska antalet anställda. I april kom de första rapporterna om att 500 tjänster i grundskolorna ska bort.

På skolor runt om i staden har redan icke fast anställd personal tvingats lämna sina jobb. Det handlar om exempelvis lärare som saknar lärarlegitimation och kringpersonal, som elevassistenter och resurspersoner.

Att det blir färre som arbetar i skolorna riskerar att få stora konsekvenser, och allra hårdast slår nedskärningarna i de segregerade förorterna.
Personalminskningen kommer att innebära ökad arbetsbelastning för de som jobbar kvar. Därmed ökar pressen på lärarna, en redan hårt pressad yrkesgrupp med höga sjukskrivningstal.
När det blir färre vuxna i skolan försämras möjligheten att hinna se och stötta alla elever. Tryggheten och studieron påverkas negativt.
Allt detta medför att vi kan komma att få en ännu större andel av eleverna som inte klarar grundskolan. Och när skolan inte har resurser för att ge alla eleverna en så bra start som möjligt i livet finns det gott om destruktiva krafter som erbjuder andra sysslor.

Hur motiverar då politikerna de förödande nedskärningarna?
De rödgröna styret i Göteborg skyller de ekonomiska problemen på den borgerliga regeringen, eftersom kommunen förlorat statliga bidrag som tidigare gått till skolan. Om inte regeringen Kristersson skjuter till pengar finns ingen annan väg än nedskärningar, menar de rödgröna.
Högeroppositionen i Göteborg tycker inte att regeringen har något ansvar och menar att allt är de rödgrönas eget fel. Skolan är ju en kommunal angelägenhet, menar högern.

Käbblet mellan partierna är ett bekvämt sätt för alla parter att skylla ifrån sig och slippa ta ansvar för de katastrofala nedskärningarna. Det som faktiskt är verkligheten för Göteborgs elever och skolpersonal!

Att skära ned på skolan när man borde göra det motsatta är en vansinnig väg på så många sätt. Men det går att göra en annan politik.

Kommunistiska Partiets åsikt är att partierna i Göteborgs kommunfullmäktige uppenbarligen inte menar allvar när de uttrycker att det ska satsas på barn och unga. Hur kan man i så fall dra ner på resurserna så att ojämlikheterna får ännu större grepp?
En likvärdig skola är ett av de mest centrala verktygen för att ge en framtid åt barn och unga.

Därför kräver Kommunistiska Partiet att behov ska gå före budget. Vi kräver ett stopp för friskolor och att skolan ska förstatligas så att det blir omöjligt för regering och kommun att skylla på varandra istället för att rädda skolan.
Barn och unga är vår gemensamma framtid.