För en fri kultur och en meningsfull fritid

I dagens Göteborg är klyftorna tydliga och orättvisorna påtagliga. Ett barns uppväxtvillkor och möjligheter ska inte vara beroende av föräldrarnas plånbok eller var i staden man bor. Det anser vi kommunister är fel.

Rika föräldrar har råd att betala dyra terminsavgifter till idrottsklubbar och föreningar och kan på grund av bekvämare arbetstider och tillgång till bil skjutsa till fritidsaktiviteter och ställa upp som ledare. I arbetarklassens områden i Göteborg märks det istället att det blir allt svårare för föreningarna att få ihop verksamheten.

Denna orättvisa går att göra något åt! Kommunistiska Partiet kräver en politisk omställning som fokuserar på fri kultur och tillgång till meningsfull fritid för alla. Genom att medvetet satsa pengar på föreningslivet och nödvändiga anläggningar för breddidrott, såsom planer och idrottshallar, kan vi skapa en stad där alla barn och unga har möjlighet till en meningsfull fritid.

Politik handlar om prioriteringar och i dagens Göteborg är det uppenbart var resurserna flödar ut. Pengar bokstavligt talas slukas upp i marken i spåren av Västlänken. Skrytbyggen ges plats samtidigt som utrymmen för fri kultur pressas bort eller ges omöjliga villkor.

Det finns en motrörelse mot detta bland göteborgare som bland annat har räddat den unika kulturmiljön vid Drömmarnas kaj vid Hisingsbrons fäste. Det är inte storföretagens intresse som ska styra hur staden ser ut.
Istället ska utrymme och resurser ges till kultur som ifrågasätter och engagerar.

Genom att prioritera fri kultur och meningsfull fritid för alla kan vi uppnå mångfald, kreativitet och gemenskap. Vi kan forma en stad där varje barn och ungdom har möjlighet att blomstra och bidra till en framtid som vi alla kan vara stolta över. Tillsammans med ordentliga satsningar på den kommunala skolan och genom att garantera rätten till ett arbete kan vi ge optimism och framtidstro till en generation av ungdomar som just nu inte ser något hopp om en bättre framtid.