För en fungerande kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Göteborg drivs dåligt och oplanerat för både resande och förare. Sällan har kollektivtrafiken i Göteborg fungerat sämre än vad den gör för tillfället. Den står långt ifrån vad allmänheten har behov av och kostnaderna är alltför stora.

Byggandet av den framtvingande Västlänken har dessutom gett oss en både ful och otillgänglig stadsmiljö. Prislappen för denna vedervärdiga stadsmiljö är högst osäkra. Vad vi vet är att kostnaderna ökar och att färdigställandet av Västlänken skjuts på framtiden. Detta projekt som enligt folkviljan aldrig skulle sett dagens ljus. Pengarna som satsas på Västlänken skulle enligt Kommunistiska Partiets uppfattning redan från början investerats i den befintliga kollektivtrafiken och dess utbyggnad.

Istället för Västlänk skulle vi ha fler spårvagnar, bussar och båtar. Kommunistiska Partiet är av den uppfattningen att hela Västlänken och dess byggnation är en skandal framtvingad av politiker ihop med näringslivet. Konsekvenserna av detta, som vi idag lever med, bör de stå till svars för. Vem vet ens idag vem som ansvarar för upphandlingskontrakt som avbryts och att kostnaderna för bygget skenar iväg? Vad vi vet är att vi skattebetalare står för notan.

Nu står vi dessutom i en situation där spårvagnshållplatser kan dras in och linjesträckningar för spårvagnstrafiken förkortas. Anledningen till detta är att det finns för få förare. Situationen är akut vad det gäller spårvagnsförare men detta gäller även på lite sikt för bussförare.

Orsakerna till detta är en stressig arbetssituation, dålig arbetsmiljö och dåliga löner. Kommunistiska Partiet har under flera år pekat på detta förhållande och krävt 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. När det gäller spårvagnsnätet
så leder det bristande underhållet till att stora arbeten genomförs i stort sett varje sommar, till stora nackdelar och problem för de resande och förarnas arbetsmiljö.
För denna dåligt fungerande kollektivtrafik får resenärerna betala allt högre kostnader.

Kommunistiska Partiet är konsekvent motståndare till dessa kostnadshöjningar och har under flera år fört fram kravet om nolltaxa för resor med kollektivtrafiken i Göteborg.

Försämringarna inom kollektivtrafiken i Göteborg beror på offentliga upphandlingar med anbudsförfaranden och privatiseringar som följd. Privatiseringar som leder till pressade arbetsförhållanden för personal och ett försämrat underhåll av anläggningar och fordonspark.

Kommunistiska Partiet kräver en planerad verksamhet i offentlig regi. En verksamhet som ska drivas för både allmänheten och de anställdas bästa.