Bygg bort bostadsbristen

Alla partier i kommunfullmäktige har i många år lovat att de ska avskaffa bostadsbristen. Varför har vi då bostadsbrist i Göteborg? Är det omöjligt att lösa bostadssituationen? Nej, tvärtom. Dagens situation är resultatet av politiska beslut. Dock inte till hyresgästernas fördel! De har istället arbetat hårt, för att anpassa bostadspolitiken till fastighetsägarnas agenda.

Tusentals människor i vår stad bor under otrygga och ovärdiga förhållanden. Hemlösheten och trångboddheten ökar. Många av oss oroar oss också för hur vi ska ha råd att betala hyran.

För oss i Kommunistiska Partiet är bostadssituationen i Göteborg ohållbar. För stadens fastighetsägare däremot innebär situationen många fördelar. De utnyttjar människors desperation för att tvinga oss att leva i hälsofarliga hem med mögelskador och bristande ventilation. När de till slut underhåller lägenheterna passar de på att höja hyrorna kraftigt.

Göteborgs styrande politiker skyller gärna den svåra situationen regeringen och rikspolitiken. Det stämmer att vi behöver ändra lagar. Men stadens politiker är inte maktlösa. De hade kunnat använda de kommunala bostadsbolagen för att vända utvecklingen och sänka hyrorna.

Idag använder politikerna istället våra kommunala fastighetsbolag för att pressa upp hyrorna så mycket de bara kan. Syftet är att gynna de privata fastighetsägarna. Årets hyreshöjningar i Göteborgs kommunala bolag var de högsta på 30 år. Samma kommunala bolag motverkar aktivt hyresgästers möjligheter till organisering och inflytande.

Politikernas vallöften och retorik står i stark kontrast till deras agerande. I stadens budget för 2023 går det att läsa att stadens kommunala bostadsbolag måste “säkerställa att hyresgäster kan bo kvar efter genomförd renovering”. Samtidigt står hundratals hyresgäster i dessa bolag just nu inför hotet att tvingas flytta till följd av chockhöjda hyror vid renovering. På många gator runt om i staden har hyresgäster demonstrerat och höjt sina röster för rätten att bo kvar. Men de har protesterat för döva öron.

Även om denna form av organisering och kamp har nått begränsade framgångar, är det den enda vägen framåt. Vi behöver organisera oss där vi bor och ta fajten tillsammans med våra grannar mot fastighetsägarnas vinsthunger. Vi behöver höja våra röster rejält gentemot stadens styrande politiker om deras fina vallöften och ställa dem till svars för de kommunala bolagens agerande. Kommunistiska Partiet, och även du, måste delta i den kampen!

Kommunistiska Partiet kräver sänkta hyror och att våra hem inte ska vara handelsobjekt på en marknad.