Materialismen - Arbetarklassens världsåskådning

onsdag, 1 juni, 2022 - 19:00

Fjärde Långgatan 8B

Offentligt möte: Materialismen - Arbetarklassens världsåskådning

Kommunistiska Partiets vice ordförande Jan-Åke Karlsson inleder och därefter följer frågestund och diskussion.

Karta