Vinst går före jobb för AB Volvo

225 av totalt 360 inhyrda arbetare sparkas från Volvos lastbilsfabrik i Tuve, Göteborg, när produktionstakten dras ned i mitten av mars. De allra flesta lär samtidigt bli uppsagda av bemanningsföretaget Adecco.

2014-02-06

Proletären har tidigare skrivit om AB Volvos plan att bättra på vinsten genom att flytta produktion mellan sina lastbilsfabriker i Europa. Värst drabbas hyttfabriken i Umeå, där omkring 500 jobb ska bort hos Volvo och olika underleverantörer sommaren 2015.
Den nu aktuella neddragningen i Tuve beror delvis på detta. Tuvefabriken ska byggas om för att ta emot de jobb som Volvo beslutat flytta från Umeå till Tuve. I Tuve ska ena monteringsflödet rivas för att slutmonteringen av hytterna ska få plats (”Cab trim”). Det andra flödet byggs om och olika förarbetsstationer flyttas i en stor rockad som berör större delen av fabriken.

Medan ombyggnaden pågår införs ett tillfälligt kvällsskift på det kvarvarande flödet, men tillverkningstakten där blir bara hälften jämfört med dagskiftet. Volvo anser sig därmed bara behöva en tredjedel av de bemanningsanställda, resten får gå.
Den omedelbara orsaken är en nedgång i försäljningen, som sammanfaller med starten för ombyggnaden. Men även långsiktigt är målet att maximal produktionskapacitet ska dras ned från nuvarande 100 bilar/dag till 75 bilar/dag på dagtid, med en ”bastakt” på 60 bilar.
Det nya produktionsupplägget är tänkt att avskaffa större delen av dagens truckkörning mellan förarbeten och monteringsflöde. Det motsvarar ungefär det antal jobb som tillkommer när Cab Trim flyttas ned från Umeå. Slutresultatet för arbetarnas del är ännu osäkert. Men det kan betyda att fler få gå, när ombyggnaden står färdig sommaren 2015.
Arbetet ska helt enkelt läggas upp på ett mer rationellt sätt, vilket i sig är svårt att gå emot. Problemet är att detta inte kommer arbetarna till del genom lägre arbetstakt eller kortare arbetstid. Istället är målet högre vinst.

I ett arbetarstyrt samhälle hade effektiviseringarna lika självklart istället kommit de arbetande till godo. Idag leder de till arbetslöshet. Men eftersom vi numera vet att ”en lycklig bourgeoisie” är socialdemokratins mål, så lär det inte höras några protester från den fackliga ledningen, när effektiviseringen istället går till höjda aktieutdelningar.
Torsdag den 6 februari presenteras AB Volvos resultat för år 2013. Då får inhyrda, volvoanställda och alla andra veta hur duktiga AB Volvos styrelse tycker att ägarna och de högsta cheferna varit under året. Hur många miljarder styrelsen – inklusive de fackliga representanterna – vill lägga på aktieutdelning och chefsbonusar.
John Näsman