Trängselskatten och demokratin

Trängselskatten i Göteborg är av riksintresse. Denna extraskatt handlar om ett systemskifte inom trafikpolitiken, där högerregeringen lägger över ansvaret för statliga investeringar på trafikanterna.

2013-05-15

Den sk trängselskatten är inte ens en kommunal skatt, som många säkert tror, utan den tas in av Trafikverket och går utan öronmärkning in i denna myndighets kassa, att användas i den löpande verksamheten. Ja, inte ens beslutet om att införa trängselskatt är kommunalt, utan det har fattats av riksdagen och kan bara rivas upp av riksdagen.

Det är alls inte så att vi friar kommunfullmäktige i Göteborg från ansvar, snarare tvärtom. Kommunfullmäktige har gett staten rätt att extrabeskatta biltrafiken i Göteborg, utan formell återvändo och utan att redovisa denna remarkabla maktöverföring för medborgarna, vilket är en demokratisk överloppsgärning av det mer svårartade slaget.

I förstone skall extraskatten inbringa 14 miljarder kronor, i enlighet med statens krav på delfinansiering av Västsvenska paketet. Men ingen vet var slutsumman landar. För är det verkligen någon som tror att riksdagen avskaffar extraskatten och beslutar att riva betalstationerna, när de 14 miljarderna är inhämtade?

Vi tror det inte. Om inte en rasande folkopinion lägger hinder i vägen har denna skatt kommit för att stanna och för att drabba fler. Är nästa steg måhända betalstationer på alla landets motorvägar?

Nu har kommunfullmäktige i Göteborg hamnat i en kinkig situation, detta sedan kravet på en folkomröstning om trängselskatten samlat så många namnunderskrifter, att frågan måste behandlas i fullmäktige, och särskilt sedan de lokala moderaterna i röstfiskande syfte beslutat att stödja detta krav.

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén (S) är mäkta upprörd. Ett beslut är ett beslut och skall inte ifrågasättas av någon, särskilt inte av medborgarna, som i laga ordning valt sina representanter och därmed gjort sitt i den beryktade demokratiska processen.

Att beslutet utgör en demokratisk överloppsgärning spelar ingen roll. Mellan valen skall väljarna bara hålla käften.

För att förhindra en rådgivande folkomröstning måste Hulthén samla två tredjedels majoritet i fullmäktige. För det krävs att minst fyra moderater bryter mot partilinjen (om V, MP, FP och KD enigt håller fast vid sina nej). Så kan det säkert bli. Moderaterna är som sagt bara ute i röstfiskande syfte och mår inte illa av några avhopp.

Men även om fullmäktige beslutar om en folkomröstning kan Hulthén och hennes allierade i V och MP stoppa den. För när folkomröstningens alternativ skall formuleras räcker det med enkel majoritet och då kan Hulthén & Co formulera dem enligt eget skön, till exempel som ett ja eller ett nej till Västsvenska paketet.

Demokratiska onödigheter, som folkomröstningar, är till för att manipuleras.
För vår del är vi för en folkomröstning, inte för att vi tror att en rådgivande folkomröstning stoppar Anders Borgs extraskatt, utan för att en folkomröstning ger göteborgarna möjlighet att säga sitt. Det är alltid en början. Men för att stoppa trängselskatten och med den det påbörjade systemskiftet i trafikpolitiken krävs betydligt mer; krävs den där rasande folkopinionen.

Någon tycker kanske att vi är väl kategoriska. För visst är det positivt att biltrafiken minskat som en följd av trängselskatten, åtminstone initialt? Visst. Den minskade biltrafiken är utmärkt för miljön och för dem som slipper köa – om än inte för dem som av kostnadsskäl tvingas lägga mer tid på resorna till och från jobbet. Men låt oss inte vara snåla. Den minskade biltrafiken är en positiv bieffekt.

Men det ändrar inte vår syn i principfrågan: Investeringar i grundläggande infrastruktur, som i riksvägs- och järnvägsnät, skall finansieras av staten enligt principen skatt efter bärkraft, inte av klassorättvisa extraskatter i enskilda städer och inte av de vägavgifter som ligger i systemskiftets förlängning.

Kom ihåg att regeringen från och med i år sänkt bolagsskatten från 26,3 till 22 procent, trots att storföretagen formligen badar i pengar. Bara den skattesänkningen kostar 16 miljarder kronor om året, pengar som kunde ha används till bland annat infrastrukturinvesteringar.

Denna och andra skattesänkningar ger systemskiftet i ett nötskal. Det Anders Borg ger med ena handen, till kapitalet och de rika, tar han genast in med den andra, genom klassorättvisa extraskatter.

Vi är för en minskning av biltrafiken. Men det görs allra bäst genom en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och en kraftig sänkning av de lokala taxorna, gärna till noll. Sådana åtgärder gynnar både miljön och de sämst ställda.

Men i Göteborg gör man tvärtom. Samtidigt som trängselskatten infördes höjde Västtrafik taxorna. De som valde eller tvingades att avstå från bilen fick betala extra i alla fall.

Systemskiftet i trafikpolitiken berör hela Sverige, men attacken har just nu sin huvudfront i Göteborg. Kampen mot trängselskatten måste fortsätta. Med eller utan folkomröstning.

Läs också denna debattartikel av Kommunisterna i GT: Snart riskerar vi avgifter överallt