Välj Kommunistiska Partiet

En röst för arbetare och förorten

I dagens system skapar vinstjakten arbetslöshet, fattigdom, klimathot och krig. Kommunistiska Partiet kämpar för ett rättvist och solidariskt samhälle. Ett socialistiskt samhälle som styrs av gemensamt ägande och de mänskliga behoven. Det är hög tid att motståndet mot social nedrustning och orättvis politik tar plats och att kraven från vanliga arbetare och förorten får en röst i kommunfullmäktige.

Bostäder åt alla

Bostadsbristen används som argument för utförsäljning av kommunalt ägda bostäder. Både allianspartiernas öppna försäljningsplaner och sossarnas lömska bytesaffärer påstås nödvändiga för att finansiera nybyggen av hyresrätter. Men dessa planer måste stoppas. Hyresgästerna skall inte hamna i klorna på privata fastighetsbolag för att politikerna misslyckats med bostadsbyggandet.

Underhållet av bostäder har också varit eftersatt i många år. Därför krävs stora och omfattande renoveringar i många bostadsområden. Men hyresgästerna ska inte straffas för fastighetsägarnas synder och drabbas av enorma hyreshöjningar. Ingen vill ha lyxrenoveringar men bostäderna ska vara moderna och fungerande. Det har vi redan betalt för!

Ulf Nilsson

Ulf Nilsson
byggnadsplåtslagare

Mer fritid, sänk arbetstiden

Kommunistiska Partiet vill sänka arbetstiden och införa sex timmars normalarbetsdag med bibehållen lön. All forskning säger oss att skiftarbete sliter mer på hälsan än kontorstider. Låt därför skiftarbetarna gå först. Inför 30 timmars-vecka för skiftarbetare anställda av Göteborgs kommun.

Ökad produktivitet och växande rikedom i samhället måste omfördelas till oss som abetar. Vi som arbetar inom offentlig sektor har fått stå tillbaka, till förmån för rut-avdrag och skattesänkningar för de som tjänar bäst. Det är hög tid att vi får ta del av de vinster som skapas i samhället.

Ingrid Frejd

Ingrid Frejd
undersköterska

Återkommunalisera hamnen

Sedan verksamheten i Göteborgs hamn privatiserades 2011 har det mesta försämrats. Vinstjakt dominerar och bolagen saknar intresse för hamnens utveckling. Arbetsglädjen försvinner och skyddet sätts på undantag. Fasta jobb blir bemanningsanställningar och fackliga rättigheter trampas ner.

Kommunisterna har och kommer att fortsätta driva frågan om att hamnen ska återkommunaliseras. För Göteborgs, göteborgarnas och hamnarbetarnas skull. Det lovar vi!

Povel Johansson

Povel Johansson
lokförare


En vänsterröst mot Västlänken

Göteborgs kollektivtrafik fullkomligt skriker efter utbyggnad och nya smarta lösningar. Men tråkigt nog har den rödgröna kommunledningen och allianspartierna istället fastnat för en extremt dyr och starkt ifrågasatt tågtunnel, Västlänken. Det erbjuder inga lösningar på dagens problem.

Läs mer om vårt krav att stoppa Västlänken


Valsedel

Här hittar du alla våra kandidater till kommunfullmäktige i Göteborg.

Plats Namn Yrke
1. Ulf Nilsson Byggnadsplåtslagare
2. Ingrid Frejd Undersköterska
3. Povel Johansson Lokförare
4. Helena Gunnarsson Pol. oberoende, fotvårdstekniker
5. Tito Rojas Pol. oberoende, spårvagnsförare
6. Leonora Lundvall Sjuksköterska
7. Bengt Frejd Idrottsledare
8. Nadja Lundberg Postarbetare
9. Håkan Lundqvist Pensionär
10. Jenny Tedjeza Chefredaktör
11. Alexander Alvarado Pol. oberoende, behandlingsassistent
12. Hanna Jadenius Fysioterapeut
13. Hans Pollak Banarbetare
14. Inger Johansson Pensionär
15. Axel Lyckberg IT-ingenjör
16. Moa Hamark Spårvagnsförare
17. Stevan Tomulevski SKF-arbetare
18. Ann-Christine Karlsson Kock
19. John Näsman Volvo-arbetare
20. Vera Peterson Pensionär
21. Bo Johansson Pensionerad hamnarbetare
22. Sri Nimpuno Jourkvinna på kvinnojour
23. Abdihakim Ahmed Gabow Volvo-arbetare
24. Ingrid Nilsson Specialpedagog
25. Mikael Ekvall Landslagslöpare
26. Inga-Lill Atterlöf Sjuksköterska
Kommunisternas valsedel i Göteborg

Kommunisternas valfilm