Bokprat: Syriens tystade får ordet

tisdag, 3 september, 2019 - 18:00

Bokhandeln Röda Stjärnan, Fjärde Långgatan 8B

Bokprat med Patrik Paulov

Proletärens tidigare utrikesredaktör Patrik Paulov har i dagarna kommit ut med en bok om kriget i Syrien. För fastän om kriget i Syrien har pågått i över åtta år så är vår förståelse av detta krig - dess orsaker, förlopp och karaktär - fortfarande ofullstän­dig eller falsk. Med hjälp av egna källor i landet, läckta diploma­tis­ka dokument och rapporter i såväl alternativa som etablerade interna­tio­nella medier ifrågasätter Patrik Paulov den officiella versionen av kriget, som svenska medier och politiker förmedlat och fortsätter att förmedla än idag.

En central fråga handlar om den omfattande ut­länds­ka inblandningen i kriget från USA:s, Turkiets och flera gulf­staters sida. I den meningen är ­Syrienkriget inte något inbördes­krig, utan ett interventionskrig. Patrik Paulov tar även upp den roll som Sverige ­spe­lat, bland annat genom att ansluta sig till EU:s sanktioner och backa upp en oppositionsrörelse som har deltagit i folkfördrivning och mord tillsammans med en terrorist­organisation.

Lyssna till hur Patrik Paulov presenterar boken och fördjupa dina kunskaper om konflikten i Syrien.

Fri entré.

Mer information

Läs mer på Facebook-eventet

Bokpraten på Röda Stjärnan arrangeras i samarbete med ABF Göteborg.

Tel 031-122276
E-post rs-goteborg@kommunisterna.org

Karta