Hur ska vi organisera kampen för jämställdhet?

måndag, 12 mars, 2018 - 19:00

Offentligt möte med anledning av Internationella kvinnodagen

Tal av:
• Vera Peterson, kvinnopolitisk sekreterare, Kommunistiska Partiet
• Nadja Lundberg, förbundsordförande Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Plats: Fjärde Långgatan 8 B

Arrangör:
Kommunistiska Partiet & RKU