Årsmöte

lördag, 24 februari, 2018 - 14:00

Göteborgsavdelningens medlemmar kallas till årsmöte på Marx-Engelshuset, Fjärde Långgatan 8 B.