Välkommen

Göteborgs rödaste röst!

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Ett samhälle där ingen tillåts att berika sig på någon annan. Vårt mål är att organisera arbetarklassen och närstående grupper för att tillsammans sätta stopp för kapitalismens utsugning, miljöförstöring och krig, och istället bygga det socialistiska samhället. Du är välkommen att hjälpa till!
Läs mer om kommunisterna i Göteborg

Viktiga frågor vi driver:


Sex timmars arbetsdag

Nyheter & artiklar

2016-04-20
Borgarna i kommunfullmäktige vill avbryta försöket med 6-timmars arbetsdag i förtid. Beslut om detta skulle tas den 21 april men blev bordlagt. Samma dag manifesterade...
2016-04-14
Onsdag 13 april besökte Leila Khaled, legendarisk befrielsekämpe och medlem i PFLP, Göteborg och Kommunisternas partibyggnad Marx-Engelshuset. Lokalerna var knôkfyllda av besökare...
2016-03-09
Årets 8 mars-manifestation i Göteborg blev i det stora hela en lyckad tillställning. I år hade dock borgerlig massmedia beslutat sig för att genomföra en antikommunistisk kampanj...
2016-03-02
Under mars kommer Sven Wollter 9 mars och Frances Tuuloskorpi 29 mars, till bokhandeln Röda Stjärnan. Sven Wollter talar om sin senaste bok, Hon han och döden, om kärleken...
2016-02-15
Kommunistiska Partiet bjuder in till ett öppet samtalsmöte.
2015-11-12
Kravet om en simhall är ett gammalt krav från de boende i Kortedala. Redan 1987 överlämnade ”Kvinnor i Kortedala” över 3000 namnunderskrifter till sociala distriktsnämnden i...

Sidor