Kräv sex timmars arbetsdag!

En av de viktigaste frågorna för Kommunistiska Partiet i Göteborg är frågan om sex timmars arbetsdag.
Ett försök med sextimmarsdag har genomförts på Svartedalens äldreboende men detta avslutas vid årsskiftet 2016/2017 och sedan planeras ingen fortsättning.
Vi menar att det inte behövs några fler försök eller projekt - istället säger vi att sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, borde införas för alla som arbetar i Sverige och ett bra första steg i Göteborg vore att införa det för alla som arbetar i kommunens äldreomsorg då detta är människor som jobbar hårt och verkligen behöver tid för vila och återhämtning.

Under 2016 samlades det in över tusen namn för sextimarsdag bland anställda på kommunens äldreboenden och hemtjänst. Dessa överlämnades till kommunalrådet Daniel Bernmar (V) den 29 november.
Läs om detta i
* Proletären: Fler än tusen namn för sextimmarsdag
* Kommunalarbetaren: Tusen kräver sex timmars arbetsdag
* Göteborgs-Posten: Över tusen skrev på för sextimmarsdag.

Men kampanjen och namninsamlingen fortsätter eftersom många inte fick chansen att skriva på. Delvis på grund av att chefer på olika nivåer stoppade insamlandet, eller rent av, slängde namnlistor.

Nedanstående text är hämtad från ett nytryckt flygblad.


Fler än tusen namn för sextimmarsdagen! Nu ökar vi tempot och stärker opinionen:
Uppvaktningen av kommunalrådet Daniel Bernmar (v), den 29 november, visade att det finns ett starkt stöd för kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla inom den kommunala äldreomsorgen. Över tusen namnunderskrifter från personal på äldreboenden och hemtjänst runt om i staden är en kraftfull opinionsyttring.
På flera arbetsplatser har chefer, och personer som inte tänkt sig för, motarbetat namninsamlingen och listor fulla med namn har försvunnit. Men trots det är resultatet imponerande. Precis som projektet på Svartedalens äldreboende så tydligt visat tycker de allra flesta att sex timmars arbetsdag är rätt väg att gå.
Det ger mindre sjukfrånvaro, mindre stress, ökade trivsel bland både personal och boende, mer tid för återhämtning och familj och fler får jobb.
Idag har personalen inom äldreomsorgen en orimlig arbetsbörda som bara hotar att bli värre.

Kravet på arbetstidsförkortning är ett rättvisekrav. Ökad produktivitet och växande rikedom i samhället måste äntligen omfördelas till vår fördel. Opinionen för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är därför en inspiration också för andra yrkesgrupper.

Namninsamlingen är inte avslutad. Det krävs ännu större tryck. Nu vänder vi oss till er som inte fått tillfälle att stödja kravet med er namnunderskrift. Nya listor finns att beställa. Ni som redan undertecknat kan genom att hjälpa till att sprida de nya listorna, genom att ställa krav till facket, skriva insändare i pressen m.m. hjälpa till att göra en redan stark opinion starkare och synligare. Till slut kan de inte strunta i kravet:

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla anställda inom den kommunala äldreomsorgen och hemtjänsten!

Namnlistor kan beställas från Sextimmarskampanjen, Box 31187, 40032 Göteborg, tel. 031-122276, eller laddas ner här i pdf-format för utskrift: