Det behövs ett kommunalt byggbolag

2017-09-06
Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

I måndagens GP beklagar sig utvecklingschefen hos AB Framtiden, Anna Nordén, över de svenska byggbolagens ointresse för att bygga hyresrätter åt kommunala bostadsbolag. Ofta kommer det inte ens in anbud från byggbolagen som istället föredrar lönsamma bostadsrättsprojekt. Om de lämnar anbud, är priserna hårt upptrissade.

Nordéns frustration är lätt att begripa. Men inte hennes förslag till lösning. Åtminstone inte i det avseendet där hon hoppas finna räddningen hos polska byggbolag.
Varför låta både arbetstillfällen och skatteintäkter gå förlorade för Göteborg och det svenska samhället? Varför riskera att det lägre priset i anbuden beror på att de anställda har sämre löner och villkor?

Fram till i början och mitten av 1990-talet hade alla kommunala bostadsbolag i Göteborg sin egen byggdivision. De kunde bygga, renovera och reparera sina fastigheter, i egen regi. Jag jobbade själv, som plåtslagare. på Bostads AB Poseidons byggdivision i flera år, fram till 1996. Då gick den verksamheten samma öde till mötes, som Familjebostäders och Bostadsbolagets hade gjort, några år tidigare.

Den avvecklades. Vissa delar privatiserades, andra lades ner. Kompetensen skingrades, utrustning och maskiner slumpades bort.
Vi anställda protesterade. För vår egen skull, såklart. Men vi ifrågasatte också om detta var så klokt av andra skäl. Vi varnade bl.a. för riskerna med att helt utlämna kommunens bostadsproduktion och byggverksamhet till marknadskrafterna.

Vid ett tillfälle konfronterade vi Poseidons dåvarande ordförande, Lars Johansson (s), med våra farhågor. Jag mins att vi prövade tanken att istället för nedläggning låta Poseidons byggdivision bli stommen till ett gemensamt kommunalt byggbolag. Då skulle kommunen inte helt förlora möjligheten att påverka prisbild, arbetsförhållanden och vad, var och när det byggs.

Lars Johansson svar sa en del om tidsandan.
” – Planekonomins dagar är över!”

Nu är Lars Johansson ordförande i Framtidenkoncernen, där alla Göteborgs kommunala bostadsbolag ingår. Någon gång, för inte så länge sedan, uttalade han sig positivt om tanken på ett kommunalt byggbolag.

Jag tycker fortfarande att det är en bra idé. Men som efter alla förhastade och dåliga beslut kan det bli både dyrt och smärtsamt att ställa allt till rätta.
Med facit i hand, är det väl ändå frågan om det inte är mer planekonomi och behovsproduktion som behövs, istället för marknadslösningar och vinstjakt. Om vi vill lösa bostadskrisen är ett kommunalt byggbolag ett bra redskap.

ULF NILSSON, plåtslagare, Kommunistiska Partiet

Texten har skickats in till GP men nekats publicering