Hamnarbetarna i Göteborg, Sopåkarna i Stockholm - Olika konflikter, samma strid

2017-07-17
Erik Petterson (K)
Erik Petterson (K)

Nu har sopstrejken i Stockholm pågått i över en vecka. Det som från början var en konflikt kring nyckelinventeringen på Reno Norden har utvecklats till en strejk som rör alla Sveriges renhållningsarbetare. I skrivandets stund vet vi att arbetarna från renhållningsbolaget Liselotte Lööf AB har gått ut i sympatistrejk. Samma bolag som 2009 blev ökänt för sin arbetarfientliga personalpolitik.

Sopåkarnas fiender står enade för att knäcka strejken. Reno Norden försökte först sparka sina anställda. När inte det fungerade så drog de sina anställda inför arbetsdomstolen. Domstolsklubban har dock inte skrämt arbetarkollektivet och därmed fortsätter strejken.

På Expressens ledarsida dundrar liberalerna om att sopåkarnas kamp är sabotage. Från Stockholms kommun har man fullt förtroende för Reno Norden. Till och med har Reno Nordens sopstank letat sig ända ner till Bryssel. Moderaten Christofer Fjellner har gett sig in i debatten för att läxa upp de uppstudsiga arbetarna. Från sin välbetalda stol i EU-parlamentet gastar han om att LO måste ta sopåkarna i örat och dra dem tillbaka till arbetet.

Roten till problemet är inte någon "lyxstrejk” utan privatiseringspolitiken. Genom att lägga ut kommunal verksamhet på upphandling blir arbetarrättigheter till sist ett minimum. I Göteborg har privatiseringsvansinnet inneburit kaos i hamnen. Den tidigare fungerande hamnen har nu saboterats av det konfliktsökande bolaget APM.

Likaså ställer privatiseringarna till det för det kommunala återvinningsbolaget Renova. Genom att släppa in privata aktörer i sophämtningen utsätts Renova och framförallt sopåkarna för prisdumpning. Ett fungerande kommunalt bolag och goda anställningsvillkor ska kastas på sophögen för att de privata aktieägarna ska kunna roffa åt sig vinster.

Skandalbolaget Reno Norden vann upphandlingen i Härryda, Lerum och Partille från Renova. Inte oväntat med kaos som följd. Därtill ska bolaget enligt tidigare sopåkare krävt provanställningar och lönesänkningar. Med tanke på situationen i Stockholm låter det troligt.

Idag är ca 50 % av sophämtningen i Göteborg direkttilldelad till Renova. Visst det är bättre än inget. Men vi frågor oss varför Socialdemokraterna i Göteborg måste kompromissa med borgarna? Varför inte kräva 100 % och stå upp för Renova och renhållningsarbetarnas anställningsvillkor?

- Kommunistiska Partiet kräver att Göteborgs stad med kranskommuner direkttilldelar all sophämtning till Renova.
- Kommunistiska Partiet kräver att Göteborgs hamn återkommunaliseras i sin helhet.
- Kommunistiska Partiet stödjer helhjärtat hamnarbetarna och sopåkarna i kampen för sina arbetsvillkor och rättigheter.

Endast så kan vi garantera en fungerande samhällsservice och att arbetarrättigheter respekteras

Erik Pettersson
Arbetar inom återvinningsbranchen

Texten är skickad till GT och GP som inte valt att publicera.