Debatt i GP: Varför ska kulturlivet offras för skrytbyggen?

2017-07-02
Debatt i GP: Varför ska kulturlivet offras för skrytbyggen?
Debatt i GP: Varför ska kulturlivet offras för skrytbyggen?

Omvandlingen av Göteborg till en stad för turister och bättre bemedlade pågår för fullt. Bland annat på Hisingen ska en ny skyskrapa byggas med lägenheter i mångmiljonklassen, på bekostnad av musiklokaler som används av tusentals kulturutövare. I lördagens GP skrev flera av dessa en debattartikel för att protestera mot utvecklingen. En av de undertecknande är Love Puke, medlem i Kommunistiska Partiet.

Varför har du valt att engagera dig i denna fråga, Love Puke (K)?
– Jag har inte valt att engagera mig i frågan enbart för att jag personligen blir av med en replokal, utan snarare av principiella ideologiska skäl. Karlastaden-projektet är bara ytterligare en produkt av den nyliberala stadsplaneringen, där samhällsnyttig (men ej vinstgenererande) verksamhet röjs undan till förmån för fastighetskapitalisternas ohämmade profitjakt. Detta är i grunden en demokratifråga, och som sådan är den oerhört viktig att belysa.

Läs debattartikeln här:
Göteborgs-Posten: Varför ska kulturlivet offras för skrytbyggen?

Rösta för Göteborgsförslaget för att bevara Karlahuset:
Förslag 521: Karlavagnen lever