Stöd förslaget om att återkommunalisera verksamheten i Göteborgs hamn

2017-06-16

På Göteborgs kommuns förslagssida har det nu kommit ett viktigt och angeläget förslag om att återkommunalisera verksamheten i Göteborgs Hamn.

En återkommunalisering av stuveriet i Göteborgs hamn kan rädda hamnens goda rykte, bra arbetsvillkor och fungerande organisation. APMTs konfliktsökande provokationer har skämt ut den.

Får förslaget 200 röster måste förslaget behandlas av kommunen. Rösta därför för förslaget och sprid det gärna till vänner och bekanta. Det är viktigt att Göteborg visar ett stort stöd för hamnarbetarnas rätt rimliga arbetsvillkor!

Lägg din röst på Förslag 496: Återkommunalisera verksamheten i Göteborgs hamn. Klicka på rösta för. Du måste vara inloggad för att kunna rösta på förslaget. Har du inget konto ska du klicka på "Skapa konto" och fylla i dina uppgifter. Du måste bekräfta dina uppgifter genom att klicka på en länk som du får skickad till din e-postadress.

Förslag 496: Återkommunalisera verksamheten i Göteborgs hamn

Göteborgs politiker måste dra slutsatser av det som händer i Göteborgs Hamn. Privatiseringen av stuveriet var ett stort misstag. Genom beslutet om utförsäljning 2009 avsade sig kommunen den demokratiska styrningen av hamnen. Makten överlämnades, tillsammans med de stora investeringar kommunen gjort, till ett fåtal multinationella hamnkoncerner som dominerar branschen.

Även om de andra terminalbolagen hittills varit klokare och inte tagit efter APMT:s metoder är situationen illavarslande. Ett dåligt beslut, fattat i neoliberal yra, måste gå att ändra när följderna hotar att bli katastrofala. Kommunen borde snabbt vidta mått och steg för att åter kommunalisera stuveriet. Det skulle förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för ett bra arbetsklimat med goda arbetsvillkor, fungerande rutiner och en organisation som kan återskapa hamnens rykte.