Göteborgare visade stöd för hamnarbetarna

Under torsdagskvällen genomfördes en manifestation anordnad av Stödgruppen för hamnarbetarna för att försvara hamnarbetarna i striden mot APMT och för att stå upp för grundläggande fackliga rättigheter.

2017-06-29
Återkommunalisera hamnen - Bryt med APMT
Återkommunalisera hamnen - Bryt med APMT
Många åhörare slöt upp på mötet
Många åhörare slöt upp på mötet
Hamn4an hade uppmanat sina medlemmar att komma till mötet
Hamn4an hade uppmanat sina medlemmar att komma till mötet
Kommunistiska Partiet spred flygblad till förbipasserande
Kommunistiska Partiet spred flygblad till förbipasserande

Drygt 400 göteborgare slöt upp på Drottningtorget och välkomnades av Catherine Holt, från arrangörsgruppen. Förste talare var Amanda Kappelmark, som arbetar på Hamnarbetarförbundets kansli. Hon gav en bakgrund till vad konflikten handlar om. I resten av Sverige och även i de övriga två hamnarna i Göteborg fungerar samarbetet mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren. APMT har ruckat på det samarbete kring arbetsmiljöfrågor som tidigare fungerade även i containerterminalen.
– De frågor vi till slut fokuserade på var rätten att ha egna företrädare, att själva välja vilka som företräda facket och att ha skyddsombud, sa Amanda Kappelmark.

Amanda Kappelmark korrigerade även den ensidiga mediabilden som hävdar att det är strejkande arbetare som sätter stopp för verksamheten i hamnen.
– Det är inte hamnarbetarna utan företaget som stoppar produktionen genom sin lockout, sa Amanda Kappelmark.

Nu har APMT varslat 160 anställda om uppsägning, men trots att det handlar om Hamn4ans medlemmar har de inte fått se några LAS-listor eller blivit kallade till förhandling. Svenskt Näringsliv har ställt sin konfliktkassa till förfogande för APMT:s försök att långsiktigt krossa det självständiga Hamn4an.

Därefter talade Viking Bengtsson, som tidigare varit facklig sekreterare och var med och bildade Hamn4an. Han gav ett historiskt och internationellt perspektiv på konflikten.
– Den fighten som vi tar nu är den viktigaste sedan Ådalen 31. Frågan är hur långt APMT är beredda att gå.

Den tredje talaren från Hamnarbetarförbundet var Erik Helgesson som vittnade om hur stor betydelse stödet från allmänhet och från hamnarbetare runt om i landet och världen har varit för Hamn4an.

Frances Tuuloskorpi, erfaren fackkämpe och aktiv i stödgruppen för hamnarbetarna var sista talare. Hon pekade på konfliktens vikt och hur APMT:s strategi från början har varit att få till en lagändring som skulle stoppa möjligheten till stridsåtgärder för fackföreningar utan kollektivavtal. Detta även om de organiserar majoriteten av arbetarna på arbetsplatsen.

Kommunistiska Partiet och ungdomsförbundet RKU hade med en nyframtagen banderoll med texten “Återkommunalisera hamnen - bryt med APMT!”. Flygblad på samma tema delades ut och Poletären såldes.

I veckan har Ulf Nilsson (K) haft en replik angående hamnkonflikten publicerad i Göteborgs-Posten. Vi uppmanar att fler stödjer hans förslag om att återkommunalisera hamnen. I dagsläget har förslaget över 350 undertecknande och leder listan över Göteborgsförslagen. Fortsätt skriva på och sprid detta till fler för att visa att göteborgare står bakom hamnarbetarna. Kräv att kommunen tar ett politisk ansvar för situationen!

Se mer:
Facebook-video från manifestationen
Förslag 496: Återkommunalisera verksamheten i Göteborg hamn
Ulf Nilsson (K) i GP: APMT agerar samhällsfarligt
Proletären: Hamnarbetarna har mäktiga fiender
Proletärens ledare: Lärdomar från hamnarbetarnas kamp
Proletären: “Visa att vi är många som stödjer hamnarbetarna”