Förorterna måste få resurser

Situationen är allvarlig i Göteborgs arbetarförorter. Segregationen ökar och våld och kriminalitet är växande problem. Samtidigt höjs röster som kräver mer resurser och en ökad satsning på förorterna.

2017-06-01
Henrik Källén, Proletären FF
Henrik Källén, Proletären FF
Banderoll för en simhall till Kortedala/Bergsjön
Banderoll för en simhall till Kortedala/Bergsjön

Artikel från Proletären nr 22 2017

I söndagens Göteborgs-Posten uppmärksammas idrottsföreningen Proletären FF:s motion om att satsa på breddfotbollen som antogs på Göteborgs Fotbollsförbunds årsmöte. Sedan 1996 har antalet aktiva seniorlag i Göteborg halverats och avvecklingstakten ökar.
Henrik Källén, ordförande för Proletären FF, ser positivt på att frågan har lyfts upp.
– För oss som är aktiva i förorterna och har kontakt med olika föreningar är inte detta några nyheter. Med detta visar att vi är nu är överens om lägesbeskrivningen. Situationen är väldigt allvarlig för föreningarna i förorten, säger Henrik Källén till Proletären.

Proletären FF:s motion hade redan innan årsmötet stöd av fler än tjugo föreningar runt om i Göteborg och på årsmötet var det ännu fler som ställde sig bakom motionen. Detta gjorde att styrelsen, som hade föreslagit att motionen skulle avslås, blev tvungen att backa och ställa sig bakom motionen. Motionen innehåller flera krav (se faktaruta) som innebär konkreta satsningar på föreningarna utifrån deras olika villkor.
– Nu när vi är överens om hur läget är måste vi gå vidare och ta kontakt med de berörda föreningarna i förorterna. Det första som man hört från Göteborgs Fotbollsförbund är nu i och med GP:s artikel. Det gäller att börja diskutera med föreningar vad som är viktigast för dem. För vissa föreningar är lokaler viktigt, för andra är anläggande av konstgräsplaner högsta prioritet, säger Henrik Källén.

I GP:s artikel lyfter Göteborgs Fotbolllsförbunds kanslichef fram att varje förening ska få möjlighet att anställa en kanslist. Det är inte ett krav som finns med i motionen, utan motionens tanke bygger mer på att anpassa resurserna utifrån föreningens verklighet.
– De krav vi lyfter fram är de som kommit upp i diskussioner med föreningarna i förorten, säger Henrik Källén. Problemet med förslaget om anställa kanslister är att det utgår från föreningars redan aktiva utövare. Faktum är att utövandet av idrott är kraftigt snedfördelat och det behövs tillföras mer resurser till de föreningar som har störst utmaningar.

• Hälften av de aktiva klubbarna har försvunnit på 20 år. Vad är dina tankar kring detta?
– Det är ett uttryck för den miljön som föreningarna verkar. Vi lever i ett klassamhälle. Det är en utveckling under de här åren som tar sig uttryck även i föreningslivet. Detta måste man motverka. Man kan inte få bort klassamhället med hjälp av fotboll. Men om man vill att idrotten ska vara tillgänglig för alla måste man göra något. Vi är ett gäng föreningar som försöker ha en bra verksamhet i förorter. Tycker man från samhällets sida att detta är viktigt så måste man stötta upp med resurser, säger Henrik Källén.

I GP:s artikel uttalar sig Anders Klingberg, som är polis i Nordöstra Göteborg, och betonar den organiserade idrottsrörelsens roll i att ge ungdomar ett vettigt alternativ till kriminalitet.
– Det är svårt att få föreningar att fungera i välbärgade områden, det måste vara snudd på omöjligt här. Om det kunde bli riktigt drag runt idrotten här i östra Göteborg skulle det verkligen få effekt, säger Anders Klingberg till GP.

Det politiska gensvaret har varit svagt på kraven från breddidrotten om mer resurser. Två miljoner extra ska satsas på utsatta områden, som i stort sett bara räcker till fyra tjänster. Fotbollsförbundets Ulf Carlsson säger till GP att det istället behöver tillföras 25 miljoner till föreningslivet i Göteborg. Idrotts- och föreningsnämnden ordförande Bettan Andersson (V) menar att de pengarna inte finns.

En som reagerar kraftigt på uttalandet om bristen på pengar är Håkan Lundqvist, som är en av initiativtagarna till kampanjen för en simhall i Kortedala/Bergsjön.
– Bettan Andersson (V) borde skämmas och avgå som ordförande i Idrotts-och föreningsnämnden. Fotbollsklubbarna här i nordöstra Göteborg har jättestora problem att driva sin verksamhet. Kortedala IF har idag cirka 50 medlemmar som för 20 år sedan hade ungefär 600 medlemmar. Kortedala IF nekades en konstgräsplan som lades i Kviberg. Fler klubbar här i nordost går på knäna, säger Håkan Lundqvist till Proletären.

Håkan Lundqvist ställer också den så kallade bristen på pengar mot andra satsningar som görs i Göteborg.
– Cirka 50 miljoner till skulle lyfta klubbarna över vattenytan och det är hälften vad som skall läggas på renoveringen av vip-läktaren på Scandinavium.

Kommunens prioriteringar är en återkommande fråga. Simhallen i Kortedala/Bergsjön har lagts i malpåse samtidigt som kommunen ska låta Liseberg bygga ett hotell och en badanläggning för två miljarder och ett nytt centrumbad för en miljard.
– Sossarna, Vänsterpartiet och den övriga majoriteten bryr sig i första hand om näringslivet och att locka hit turister. De bryr sig inte om förorterna och att simkunnigheten i nordost är lägst i Göteborg. Vänsterpartiets prat om att man ska satsa på fler bad i ytterområdena är bara snack och inget annat. Men vi ger inte upp kravet. Vi som bor i förorten får ta fajten själva, säger Håkan Lundqvist.

Alan Amin som nyligen sköts till döds utanför en skola i Lövgärdet var en aktiv föreningsmänniska som ordförande, spelare och ledare för damlag i Svekurd.
Som en reaktion på dödsskjutningen och det allvarliga läget i förorterna runt om i Göteborg kommer en manifestation att äga rum på Götaplatsen den 5 juni. Manifestationen är mot våld och kräver bland annat fler pedagoger i skolan, fler fritidsgårdar, satsning på kultur- och föreningsliv, bekämpande av fattigdom och att bygga bort bostadsbristen. Manifestationen arrangeras av över 50 kultur- och idrottsföreningar, fackföreningar, skolor och andra ungdomsverksamheter i Angered, Bergsjön, Tynnered och Biskopsgården.
En av initiativtagarna är Hoda Selim som arbetar som idrottskonsulent åt föreningar i Angered. Under Hammarkullekarnevalen i helgen höll hon ett tal och förklarade varför manifestationen anordnas.
– Vi är oroliga över hur samhället utvecklats och hur våldet eskalerat. Jag uppmanar alla invånare att sätta ner foten mot våldet. Vi vill se konkreta åtgärder på lokal och nationell nivå. Som civilsamhälle är vi redo att ta vårt ansvar genom ideellt engagemang. Men ansvaret ligger fortfarande hos beslutsfattare och andra makthavare.
– Vi vill att tusentals kommer på manifestationen. Vi i förorten vill ha bra service, skolor och tryggare gator. Ett Göteborg för alla kräver mindre klyftor. Tillsammans är vi starka, låt oss ta tillbaka våra gator!
Proletären FF kommer att medverka i manifestationen och uppmanar så många som möjligt att sluta upp bakom deras banderoll med parollen “Satsa på förorten”.

Fakta: Motionens krav
• att fotbollsföreningar skall finnas i alla områden
• att det skall byggas kommunala fotbollsplaner, hallar och lokaler i alla områden för bredd och ungdomsidrott innan det byggs skrytbyggen i centrala staden
• att föreningar i närområden skall ha förtur till respektive anläggning.
• att tillsammans med föreningar kartlägga behoven av åtgärder och tillsammans med föreningar såväl gamla som nya arbeta för att stärka föreningarna
• att erbjuda gratis grundutbildning för ledare
• att vid nystart av ungdomslag i tonåren inte ta ut startavgift eller domaravgift
• att öka gemenskapen mellan lagen och domare i aktuell serie inför vår och höststart ordna träffar mellan representanter för lag och domaransvariga.

William Wismeier