Välkommen till Röd Front!

Fira Första Maj i solidaritetens och motståndets tecken!

Samling Linnégatan 14.00 Möte Kungstorget 15.00
Talare: Ulf Nilsson, Kommunistiska Partiet och Nadja Lundberg, RKU

2017-04-06

Sex timmars arbetsdag – För att orka jobb och få tid för familj och återhämtning!
I höstas överlämnades på Kommunistiska Partiets initiativ över tusen namn, med krav på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, från anställda inom den kommunala äldreomsorgen. Namninsamlingen har fortsatt. Den växer och har börjat sprida sig till fler yrkesgrupper på kommunala arbetsplatser. Kravet är nödvändigt.
Allt fler sliter ut sig i dagens slimmade arbetsliv. Samtidigt saknar många ett arbete. För att dela på jobben och få ett bättre liv, är sex timmars arbetsdag ett rättvisekrav. Vi har redan betalt genom ökad produktivitet. Men vinsterna har hamnat i stormrika kapitalisters fickor.

Bygg bort bostadsbristen – Men låt inte profiten styra!

Den skriande bostadsbristen måste lösas genom ökat byggande av billiga hyresrätter. Idag styr kortsiktiga vinstintressen över vad, var och hur det byggs. Banker, fastighetsägare och byggbolag gynnas men för oss andra innebär det skuldsättning, trångboddhet, högre hyror och segregation.
Situationen förvärras när bostadsbolagen efter åratal av eftersatt underhåll utnyttjar nödvändiga renoveringar för att driva upp hyrorna också i äldre fastigheter.

Krafttag mot kriminaliteten – Satsa på förorten med meningsfull fritid, utbildning och jobb!
Situationen i Göteborgs fattiga arbetarförorter beror på politiskt svek. Frustrationen över arbetslöshet och fattigdom förstärks nu av gängkriminalitet och grovt våld. Många känner sig otrygga och tycker att polisen inte gör tillräckligt.
Och polisen måste göra sitt jobb. Men framförallt måste kommunens politiker göra sitt. Lyssna mer på folket och mindre på storföretagen. Göteborg behöver inte fler lyxsatsningar i city. För att bryta den onda trenden och skapa hopp och framtidstro behövs satsningar som majoriteten av göteborgarna har glädje av.
Bygg simhallen i Kortedala-Bergsjön och en äventyrspark i Biskopsgården. Dessa och andra viktiga krav från befolkningen i förorterna måste bli verklighet.

Stöd Göteborgs hamnarbetare – Solidaritet istället för lönedumpning och splittring!
Arbetarna i Göteborgs hamn ligger i konflikt med Maersk-ägda APM Terminals. Bolaget försöker på ett mycket provocerande sätt trycka ner Hamnfyran som organiserar 85 procent av hamnarbetarna.
Grundläggande fackliga rättigheter attackeras och en samlad borgerlighet står bakom bolaget. Svenskt näringsliv vill gärna försvaga Hamnarbetarförbundet. Ett fackförbund med verklig demokrati där medlemmarnas intressen står i centrum är ett hot. Det blir ett positivt exempel, mot fackliga ledare som köper svindyr whisky för medlemmarnas pengar. Eller för den delen, mot en LO-ledning som öppnar upp för lönedumpning med så kallade utbildningsjobb.

Mot krisen inom vården säger vi:
Sjuka människor är ingen handelvara – kasta ut kapitalismen ur välfärden!

Det havererade pensionssystemet i Sverige producerar fattigpensionärer på löpande band och vi kräver:
Höj pensionerna – Inte pensionsåldern!

Vi är motståndare till EU. Det är ett nyliberalt projekt skapat för att försvaga arbetarklassens ställning och radera ut sociala framsteg och välfärd. Därför vill vi samla EU-motståndet till en ny kraftmätning och folkomröstning för ett svenskt EU-utträde.
Sverige ut ur EU!

Antiimperialism och solidaritet med människor som kämpar för en bättre framtid överallt på jorden är som alltid ett självklart inslag i vårt tåg. Det är också kampen för fred och mot ett svenskt Nato-medlemskap.
Trots folkets nej styrs Sverige allt närmare krigsalliansen. Till hösten genomförs en stor krigsövning, kallad Aurora 17, där Göteborg blir krigsskådeplats och bland annat den ökända amerikanska marinkåren deltar. Röd Front är en samlingspunkt för fredsälskare och motståndare till Nato.
Inget Nato i Sverige – Inget Sverige i Nato!

I Kommunisternas Första Maj-tåg står arbetarpolitik och socialism i centrum!

Facebook-evenemang för Röd Front