Stor uppslutning på 8 mars

2017-03-08

Trots blötsnö blev årets 8-marsdemonstration välbesökt och ett tusental tågade tillsammans under parollen ”TRYGGT OCH SÄKERT SAMHÄLLE FÖR KVINNOR” och kraven

♀ JA till bra mödravård
♀ JA till 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön
♀ JA till kvinnofrid - stoppa mäns våld mot kvinnor
♀ NEJ till NATO - stoppa aurora

Tåget gick från Gustav Adolfs torg till Götaplatsen, där fler mötte upp och det bjöds på körsång och tal.
För Kommunistiska Partiet talade Hanna Jadenius (se bild).
Hanna lyfte frågan om hur kvinnor förväntas hinna med både jobb, familj och alla andra måsten och samtidigt hinna träna, umgås och känna sig lyckliga. Och detta samtidigt som allt fler kvinnor befinner sig i en verklighet där stress, förslitningsskador, utbrändhet och en ständig känsla av otillräcklighet har blivit vardag.

"Tempot i arbetslivet har blivit allt tuffare och inom vård och omsorg går man sedan länge på knäna.
Arbetarkvinnor har många av de tyngsta jobben, både fysiskt och psykiskt, och framför allt inom vård och omsorg - slitsamma, tunga arbeten, deltid, skiftarbete, nattarbete, låga löner och sämst möjlighet att påverka sin egen arbetssituation."

Hanna berättade vidare att ett införande av sex timmars arbetsdag skulle ge förutsättningar för en meningsfull fritid, en bättre arbetsmiljö och samtidigt skapa fler arbetstillfällen för alla de hundratusentals människor som idag står utan arbete:

"Med en produktivitet som har mer än tiodubblats sedan den nuvarande åttatimmarsdagen infördes 1919 borde sex timmars arbetsdag inte ens vara en kontroversiell fråga. Endast den som sätter storföretagens vinster före folkets väl kan förneka detta.
Arbetarklassen har arbetat ihop samhällets rikedomar och skall också ha del av dessa. Att förkorta arbetstiden vore bara att ta tillbaka en liten del av det som idag går till vinst åt aktieägarna.
Kortare arbetstid är också ett jämställdhetskrav, inte bara för att många kvinnor arbetar inom de tyngre jobben, också för att kvinnor fortfarande dubbelarbetar i större utsträckning än män och oftare har osäkra deltidsanställningar."

Hanna Jadenius påpekade slutligen att Kommunistiska Partiet tillsammans med anställda inom äldreomsorgen tagit initiativ till en namninsamling som kräver sex timmars arbetsdag. Hittills har drygt 1100 av Göteborgs anställda på äldreboenden och inom hemtjänsten skrivit på.

De andra två talen hölls av Anna-Lisa Björneberg från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) samt Minela Mahmutovic från Rättvisepartiet Socialisterna.