Öka det demokratiska inflytandet

2017-02-13

I Göteborgs-Posten 8/2 skrev Inga-Britt Ahlenius, ledamot i Transparency International Sverige och tidigare chef för Riksrevisionsverket, om korruption och bristande styrning av de kommunala bolagen i Göteborg ( Kommunala bolag grogrund för korruption ). Socialdemokraten Pelle Berglund svarar 12/2 ( Ahlenius har fel – kommunala bolag behövs ) och avvisar slutsatsen om att kommunens bolag bör avvecklas och privatiseras. Men även socialdemokraternas synsätt förtjänar kritik. Texten nedan är ett inlägg i debatten, som tyvärr refuserades av G-P.

----

Kasta ut kapitalismen ur offentlig sektor - öka det demokratiska inflytandet

Den så kallade Göteborgsandan har de senaste åren allt tydligare blivit synonymt med mutor, fiffel och annat ljusskyggt. Så den fråga som Inga-Britt Ahlenius tar upp i onsdagens GP är viktigt.
Göteborg är det stad som har flest antal kommunala bolag. Verksamhet i bolag sker utan den insyn som annars ska finnas i kommunal verksamhet. Och de ska styras enligt marknadsekonomiska principer. En mycket bra grogrund för fiffel och korruption. Vilket precis som Ahlenius beskriver verkligheten i Göteborg visat tydligt.
När socialdemokraten Pelle Berglund svarar Ahlenius visar han tydligt på det faktum att politikerna lever i sin egen alternativa verklighet. En alternativ verklighet där man hävdar att man gör historiska satsningar på skolan och tycker en av deras viktigaste uppdrag är att göra staden attraktivare för företag, långt ifrån den verklighet där vanliga göteborgare lever i.
Berglund beskyller Ahlenius för att ägna sig åt populism. Men att ta upp den skumrask-kultur som många av de ledande politikerna i Göteborg levt i under många år, och att peka på att bolagsformen är en viktig grogrund för detta är inte populism. Det är att beskriva den verkliga verkligheten.
När Ahlenius skriver att det offentliga inte ska ägna sig åt något annat än ”allmännyttiga tjänster”, att man inte ska ägna sig åt att leka företag och att de kommunala bolagen ska man helt enkelt lägga ner, då blir det dock tydligt vad hennes inlägg fyller för syfte. Privatisering och bantning av det offentliga till absolut minimum.
Bolagiseringen är ett jätteproblem. Men lösningen är att återgå till förvaltningar, för att återta den demokratiska kontrollen. Privatiserar vi eller lägger ner, finns det överhuvudtaget ingen demokratisk kontroll eller insyn.
Att det offentliga leker affär är ett problem som inte bara gäller de kommunala bolagen. Det är utbrett inom den offentliga sektorn. Det gör att man ser på pengar och siffror istället för människor. Detta är givetvis fullständigt förkastligt, men lösningen är att kasta ut kapitalism och marknadstänkande helt ur den offentliga sektorn. Inte att privatisera eller lägga ner.
Lösningen på problemen i Muteborg är inte att juridiken får mer makt och politiken mindre. Istället handlar det tvärtom att öka den folkliga kontrollen, att öka det demokratiska inflytandet.

Jens Halldin, ordförande Kommunistiska Partiet Göteborg