Ingen simhall efter rödgrönrosas svek

Trots löften om en simhall i Göteborgsförorterna Kortedala och Bergsjön har planerna nu lagts på is. Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten satsar hellre på badanläggningar i centrum.

2017-02-17

Kampen för ett kulturhus med simhall i Kortedala-Bergsjön har fått ett stort gensvar. I en namninsamling på initiativ av Kommunistiska Partiets förening i Kortedala samlades 2500 namn in som sedan lämnades över till kommunstyrelsens Daniel Bernmar (V). Han lovade då att jobba i namninsamlingens anda.
Tusentals flygblad delades ut. Två fest- och kampmöten har hållits med ett par hundra deltagare. Lokala förmågor har ställt upp och förgyllt mötena. Insändare har skickats in till olika tidningar och kampanjen har fått ett stort gensvar från folk i stadsdelarna. Kravet som rests är att kommunen skall satsa på att bygga en simhall i Kortedala-Bergsjön.
I Kortedala-Bergsjön är simkunnigheten lägst i kommunen. Nästan fyra av tio ungdomar kan inte simma och restiderna till andra anläggningar är längst i Göteborg. Här är också klasskillnaderna som störst och här finns de största ohälsotalen.
Detta konstateras också i den utredning kring badhusbehovet som pågått under ett års tid på den rödgrönrosa majoritetens initiativ. ”Vi förordar därför att en ny sim- och badanläggning byggs i Kortedala/Bergsjön”, skriver utredarna.
Strategin i utredningen handlar om att 2,5 miljarder ska satsas under en 20-års period. Valhallabadet och Askims simhallar är gamla och man föreslår att dom rivs och ersätts med nya hallar.
Utöver det föreslår utredarna att fyra nya badanläggningar byggs runt om i staden. Nu ligger utredningen på kommunstyrelsen skrivbord och beslut ska snart fattas.
I ett debattinlägg med rubriken ”Vi vill satsa på en central simarena i Göteborg” i Göteborgs-Posten i oktober förra året lyfte Daniel Bernmar och Bettan Andersson från Vänsterpartiet fram behovet av lokala simhallar:
”Det är viktigt att göteborgarna har tillgång till badhus och simhallar i sitt närområde. De lokala anläggningarna bidrar till både ökad simkunnighet och förbättrad folkhälsa men är också en förutsättning för att föreningslivet ska kunna växa i stadsdelarna.”
Genom sådana positiva uttalanden ingav Vänsterpartiet förhoppningar om att ett områdesbad skulle byggas i Kortedala-Bergsjön. Vi var många som litade till V:s löften – men förhoppningarna grusades snabbt.
När frågan nu kommit upp på kommunstyrelsen dagordning fegar Daniel Bernmar (V) ur och nöjer sig med att jobba med frågan om ett nytt centrumbad. Det kommer att kosta ungefär en miljard kronor att bygga.
Något strategiskt beslut om hela utredningen kommer inte att fattas. Resten av utredningen läggs i malpåse och skjuts fram till ”ordinarie budgetberedningar” under de närmaste åren. Det vill säga att eventuella nybyggnationer och upprustningar får prioriteras en efter en i budgeten för respektive år.
Så hur frågan om simhallar i förorterna kommer att behandlas i framtiden i Göteborg står skrivet i stjärnorna!
Kommunstyrelsen gav den 25 januari klartecken till att ett nytt äventyrsbad för det kommunägda AB Liseberg ska byggas för två miljarder kronor. Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson (S), nytillträdd ordförande i kommunstyrelsen, sa i Göteborgs-Posten 25 januari följande:
”Vi konkurrerar inte längre med bara Gröna Lund och Tivoli – utan med Disneyland. De som har råd åker längre bort, så det behöver utvecklas”.
För två miljarder som satsas på äventyrsbad på Liseberg skulle åtta områdesbad för 250 miljoner vardera kunna byggas i förorterna!
Ett nytt Valhalla i centrum eller nya badanläggningar i förorterna. Så står frågan idag. Äventyrsbad på Liseberg eller badanläggningar i ytterområdena.
När ungdomar saknar simkunnighet, ojämlikheten är så stor, gängkriminaliteten breder ut sig och arbetslösheten är så hög i våra stadsdelar, då borde renoveringar och/eller nybyggnation av Valhalla stå tillbaka. Trots att Valhalla är gammalt och slitet.
Samtidigt har byggkapitalet planer på en multiarena för fem miljarder i centrum och då ligger Valhalla och Scandinavium i vägen för dess planer.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har visat att de i första hand värnar om besöksnäringen i första hand. Deras satsning på evenemangsstråket fortsätter.
Invånarna i Kortedala och Bergsjön har lärt sig att inte lita på Vänsterpartiets löften. Löften som står i skarp kontrast till deras handlande.

Håkan Lundqvist
publicerat i Proletären vecka 7