Pengainsamling till stöd för de kämpande hamnarbetarna

2017-01-26

Just nu pågår en viktig facklig strid i Göteborgs hamn där storbolaget APM Terminals med hot och utpressning vill förvägra hamnarbetarnas grundläggande fackliga rättigheter och tvinga det stridbara Hamnarbetarförbundet på knä. Hamnarbetarnas kamp är en strid för alla arbetare i Sverige. APMT är bara ett exempel på storbolagens och chefernas växande tyranni. Just därför är det viktigt att alla arbetargrupper visar sitt stöd till Hamnarbetarförbundet.
Hamnarbetarna behöver ekonomiskt stöd för att kunna driva konflikten till seger och därför har Kommunistiska Partiet beslutat att organisera en insamling.
Läs mer om detta i Proletären: Pengainsamling till stöd för de kämpande hamnarbetarna
Visa din solidaritet i en kamp som berör också dig!

Här finns en namnlista som kan användas vid insamling på exempelvis en arbetsplats. Pengar är viktigt, men minst lika viktigt är att hamnarbetarna får känna solidaritet från andra yrkesgrupper och arbetsplatser!

Lista för nedladdning