Delseger i kamp för simhall

2016-12-16

Det verkar som det blir en simhall i Kortedala-Bergsjön. Namninsamlingen, som partiets avdelning i Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön har tagit initiativ till, har gett resultat. Kommunens utredning föreslår att ett lokalbad byggs i området.
Detta firades av med en stor fest på Kortedala-Forum torsdag 15 december, som gästades av ca 100 personer.

---

Ur Proletären:

Delseger i kamp för simhall

Namninsamlingen för en simhall till Kortedala-Bergsjön i Göteborg har gett resultat. Kommunens utredning föreslår att ett lokalbad byggs i området. Bra men inte tillräckligt, tycker de lokala Kommunisterna som vill ha en ordentlig simhall.
För ett år sedan överlämnades 2500 namn-underskrifter till kommunen med krav på ett kulturhus med simhall i Kortedala.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har utrett behoven av simhallar i Göteborg och förordar att det byggs ett så kallat lokalbad i Kortedala-Bergsjön, det område som utredningen ger högsta prioritet.
Lokalbad är den minsta typen av bad och Håkan Lundqvist, som drivit frågan tillsammans med kamraterna i Kommunistiska Partiets lokala bostadsförening, är missnöjd trots framgången.
– Det är en seger för opinionen och namninsamlingen häruppe. Men vi vill att de ska satsa ordentligt på stadsdelen och bygga ett så kallat områdesbad istället.

Håkan Lundqvist berättar att ett områdesbad kostar dubbelt så mycket som ett lokalbad, 250 istället för 125 miljoner kronor. Kommunens utredning föreslår att det byggs ett områdesbad i stadsdelen Majorna-Linné.
– Det är bra men här är behovet större. Simkunnigheten i Kortedala-Bergsjön är lägst i hela Göteborg. I hela stadsdelen Östra Göteborg är simkunnigheten bland barn 63 procent och i Bergsjön lägre än så.

Idrotts- och föreningsnämnden har godkänt utredningen och skickat den till kommunstyrelsen men förslaget är fortfarande inte klubbat i kommunfullmäktige. I väntan på det ställer Kommunisterna till med kalas. Den 15 december klockan 19 är alla välkomna till Forum på Kortedala torg.
– Det blir både en segerfest och en
kampfest. Det är inte beslutat än men vi utgår från att det blir en simhall och kämpar vidare för att det ska bli ett områdesbad och inte bara ett lokalbad.

Håkan Lundqvist utlovar körsång, trubadurunderhållning, tal och fika till alla som kommer på festen. Han berättar också om det senaste försöket att få kommunen att bygga en simhall i området.
– Det har varit krav på en simhall i Kortedala sedan 1950-talet. Senast 1987 samlade kvinnor i Kortedala in 3000 namn på två veckor men det blev inget då.
Nu får det vara slutväntat på politikerna, tycker Håkan Lundqvist.
– Det är snack om att de ska bygga en multiarena i centrum för miljarder och då saknas det inte pengar. Menar de rödgrönrosa allvar måste det till en rejäl simhall. Det är dags nu.