Aleida Guevara drog fullt hus

2016-11-22

Det var helt fullsatt i lokalen när Che Guevaras dotter, Aleida Guevara, samt Keith Bolender, kanadensisk journalist och författare, besökte Marx-Engelshuset tisdag 22 november.
På mötet, som anordnades av Svensk-Kubanska föreningen, Kommunistiska Partiet och RKU, berättades om Kubas situation idag, hur man trots svårigheter bygger ett socialistiskt samhälle. Det betonades hur den US-amerikanska blockaden gör att Kuba har stora svårigheter att handla med sin omvärld. Företag i Europa som är villiga att handla med Kuba får brev från USA där det slås fast att om man gör affärer med Kuba så får man inte göra affärer med USA. Hur relationerna mellan Kuba och USA kommer att påverkas med ny president är mycket osäkert.

Aleida Guevara är barnläkare och berättade om Kubas hälsovårdssystem och de solidariska insatser man gör i tredje världen. När Ebola-epidemin bröt ut i Afrika var det till Kuba som Världshälsoorganisationen vände sig för hjälp.

På mötet slogs fast att progressiva i Sverige och andra länder måste fortsätta kräva att blockaden upphävs och att USA lämnar tillbaka det ockuperade Guantanamo.