Satsa på förorten- Stöd namninsamlingen för ett Kulturhus med simhall i Kortedala.

Nu är det dags att återigen ta upp kravet på en simhall eftersom behoven av en sådan byggnad är så stor både i Kortedala och Bergsjön.

2015-09-22

Kravet om en simhall med tillhörande lokaler för kulturutövning är ett gammalt krav från Kortedalaborna. Redan 1987 överlämnade ”Kvinnor i Kortedala” en skrivelse tillsammans med över 3000 namnunderskrifter till sociala distriktsnämnden i Kortedala. Nämnden formulerade ett yrkande där den ställde sig bakom kravet på en simhall. Av okänd anledning blev det ingen simhall då.

Stadsdelsförnyelseprojektet ”Lokal utveckling i Kortedala” pågick under tre och ett halvt år från 1985 och framåt. Projektet var finansierat av Göteborgs kommun och Statens råd för byggforskning. Syftet var att formulera förslag till åtgärder som passade de specifika förutsättningar som fanns i Kortedala. Framförallt vände man sig till kvinnor i Kortedala som inte var engagerade i föreningslivet.
Det startades skrivarcirklar i Kortedala bland dessa kvinnor och då kom många förslag om att förbättra stadsdelen. Bland annat kravet om en simhall som ledde till att en namninsamling startade.
Namninsamlingen hade rubriken:
“Behovet av en simhall i vår stadsdel!”
I texten tog man upp det skriande behovet av en simhall och man ville ha kall- och varmvattenbassäng, sjukgymnastik, simskola, rum för kulturutövning, cafeteria mm.
Kvinnorna månade om skolbarnens simmöjligheter och beklagade deras långa resvägar för att kunna simma. Därför skulle en simhall verkligen fylla stora behov för både äldre som yngre och samtidigt bli en mötesplats för alla.
Nu är det dags att återigen ta upp kravet på en simhall eftersom behoven av en sådan byggnad är så stor både i Kortedala och Bergsjön.
Simkunnigheten i Kortedalas och Bergsjöns skolor är relativt låg och många får därför inte godkänt i idrott.

Rapporten ”2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” av Åsa Lundqvist (publicerad 2015) är en svidande kritik mot politikerna i Göteborg och visar på hur klasskillnaderna har ökat de senaste 20 åren. I rapporten finns många bra förslag som skulle kunna förbättra människors hälsa och bryta segregationen. På sidan 170 under punkt E står följande:

”Förlägg attraktioner till utsatta områden. Minska stigmatiseringen av ”utsatta områden” genom att i sådana områden skapa attraktioner för hela kommunens invånare. Att tillföra nya attraktioner i ett bostadsområde, som en simhall, en temapark, eller ett nytt konserthus, kan ge incitament för stadens invånare att besöka och vistas i alla delar av staden.”

Visst kan man kalla Kortedala och Bergsjön för ”utsatta områden” och som verkligen behöver stimulans för att utvecklas. Om rapporten ”2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa” ska få någon mer betydelse än ett konstaterande så har den politiska majoriteten nu chansen att ta ett beslut som gynnar befolkningen i Kortedala och Bergsjön. Lämplig byggplats är gamla Kortedalagymnasiet som i princip har stått tomt sen många år.
Ta beslutet att bygga ett kulturhus med simhall i Kortedala!

Kommunistiska Partiet Kortedala-Bergsjön