Kommunistiska Partiet deltar i Regnbågsparaden

Kommunistiska Partiet deltar i Regnbågsparaden som hålls under West Pride-festivalen i Göteborg, söndag 14 juni.

2015-06-10

I Kommunistiska Partiets partiprogram står det: ”I kampen för sexuellt likaberättigande framhåller Kommunistiska Partiet grundsynen att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Partiet motsätter sig all diskriminering av människor på grund av deras sexuella läggning.”
Därför är det en självklarhet för oss att delta i Regnbågsparaden.
Men förutom att det är viktigt att kämpa mot sexuell diskriminering deltar vi också i Regnbågsparaden för att åskådliggöra att det är viktigt att alla vi som kämpar för ett socialistiskt samhälle inte låter oss splittras av fördomar och okunskap om varandra. Arbetarklassen kan bara segra om vi kämpar tillsammans för ett annat samhälle. Om delar av arbetarklassen inte känner sig inkluderad i kampen på grund av sitt kön, sin hudfärg eller sin sexuella läggning försvagas klasskampen. Arbetarklassen har inte ett ansikte utan miljontals olika, men vi har alla en sak gemensamt: Vi behöver ett rättvist samhälle där resurserna fördelas efter behov och inte till de redan rika. Låt oss tillsammans ta kamp för detta!

I årets parad demonstrerar vi i Kommunistiska Partiet under parollen Make Love, Not War - Nej till Nato!
Sveriges smyganslutning till Nato är ett hot mot alliansfriheten och freden. I kampen mot diskriminering och för rättvisa är en grundläggande förutsättning att Sverige inte delar i Natos krig runt om i världen. Krig som försöker tvinga världens befolkning att underordna sig imperialismens vinstintressen.