Stöd Ship to Gaza - Bojkotta Israel!

Återigen har Israel begått krigshandlingar genom att borda den svenskflaggade fartyget Marianne som ingår i Ship to Gaza och Freedom Flotilla . Detta ställer krav på den svenska regeringen och inte minst Margot Wallström att kraftfullt agera mot Israel.

2015-06-29

Marianne var lastad med medicinsk utrustning och solcellpaneler. Något som den palestinska befolkningen i Gaza är i akut behov sedan Israels bombkrig förra sommaren. Ett krig som dödade minst 2000 palestinier och skadade mer än 11000 palestinier. Flera av de döda och skadade var barn.

Situation i Gaza är akut och blockaden måste brytas. Sverige erkände Palestina under förra året och nu gäller det för Margot Wallström att leva upp till det erkännandet.

Ett första steg skulle vara att kasta ut Israels ambassadör ur Sverige och bryta de diplomatiska kontakterna med Israel. Sedan kräva att materialet som fraktades på Marianne kommer Gazaborna till del.

Västvärlden måste upphöra att särbehandla Israel. Inget annat land skulle få begå likadana handlingar som Israel gör utan att både EU, USA och FN skulle införa sanktioner och fördömande av aktionerna.

Israel visar gång på gång att de inte är intresserade av att leva i fred med Palestina. Israel vill utöka sina landområden. Därför fortsätter de bygga bosättningar på ockuperad mark.

I modern tid har världen upplevt två apartheidsystem. Apartheid i Sydafrika som efter kamp från ANC med stöd av omvärlden till slut störtades. Trots att hela världen fördömde apartheid i Sydafrika så är det tyst om apartheidssystemet i Israel. Apartheid i Israel är inte lika synligt som det var i Sydafrika. De palestinska byarna i Israel är sedan länge överbefolkade och palestinier kan inte söka bygglov eftersom det krävs genomgången värnplikt – ett exempel på hur den palestinska befolkningen behandlas som andra klassens medborgare.

Lika svurna motståndare som vi kommunister är mot rasismen i Sverige, är vi motståndare mot det rasistiska apartheid i Israel.

För Kommunistiska Partiet har solidaritet med den palestinska kampen alltid varit en självklarhet. Alla initiativ, så som Ship to Gaza, som kan underlätta livet för befolkningen i Gaza och på Västbanken är viktiga och det är ett arbete som måste fortsätta.

Men det som verkligen skulle underlätta livet för det palestinska folket är att ockupationen av Palestina upphör. Att apartheid i Israel upphör. För att det ska hända krävs det kamp. På de olika sätt som går. Medlemsbeslutet på att bojkotta Israel i Coop Varberg är ett sådant exempel. Att Coops ledning efter påtryckningar från svenska Israelvänner körde över sina medlemmar är bara ynkligt. Exemplet från Varberg är bara ett men det behövs fler sådana initiativ. Det är omvärldens bojkott och solidaritet med palestiniernas kamp som kommer att fälla förtryckarstaten Israel.

• Allt stöd åt Ship to Gaza!
• Bojkotta Israel!

Manifestation till stöd för Ship to Gaza
Tisdag 30 juni kl 18.00
Gustaf Adolfs Torg
Kom dit!