Bidragsjobb en guldgruva för företagen

Dagens system är en parodi på arbetsmarknadspolitik. Istället för att skapa jobb ger man företagen chansen att utnyttja mångfalden av frikostiga bidrag. De kan ersätta fasta anställningar med bidragsjobbare som på sin höjd får stanna så länge de har bidrag. När bidraget tar slut förlängs inte anställningen.
Den förra borgerliga regeringen är arkitekterna bakom det mesta i systemet. Men den nya regeringen har hittills inte gjort något för att ändra på det.

2015-03-30

”Visste du till exempel att dina lönekostnader inte behöver överstiga 3500 kronor i månaden om du anställer en långtidsarbetslös ungdom som får en månadslön på 20000? Och behöver du betänketid har du stora möjligheter att pröva personen upp till ett halvår som en praktikant. Helt utan kostnad!”

Så lyder texten på ett informationsbrev från Arbetsförmedlingen riktad till arbetsgivare. På sajten finns också en räknesnurra där det går att räkna ut exakt hur mycket pengar det finns att tjäna på att anställa olika typer av bidragsjobbare. Det är sannerligen en buffé av möjligheter som presenteras för de företag som behöver arbetskraft.

Jobb och utvecklingsgaranti inklusive Fas 3 – Försäkringskassan betalar och företaget får dessutom ersättning i form av anordnarbidrag.
Nystartsjobb – företagen får ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften.
Instegsjobb – 80 procent av lönekostnaden och bidrag för handledning för företagen.
Lönebidrag – Utvecklingsanställning och Trygghetsanställning är avsedda för personer med nedsatt arbetsförmåga och ger bidrag på upp till 16700 kronor i månaden.
Praktik i olika varianter ger ingen kostnad och ingen extra ersättning till företagen. Detsamma gäller Ungdomsgarantin.

Arbetsförmedlingen viker ut sig med budskapet att här finns chansen till gratis arbetskraft. Med detta vänder man sig alltså till företag som faktiskt behöver nyanställa! Underförstått i hela systemet är förutom den givna möjligheten för snikna kapitalister att sko sig att den arbetslöse ska veta sin plats. Du får inte jobb på egna meriter utan för att du har en påse pengar med dig. Sköt dig nu!
En stor grupp anställda i dagens arbetsliv som verkligen får veta att de jobbar på undantag.
175000 anställda har idag minst halva lönen betald av skattemedel. Lägg därtill praktikjobbare och lönebidragsanställda och antalet överstiger 200000.

De senaste fem åren har arbetsförmedlingen förmedlat 75 miljarder i bidrag till privata företags lönekostnader. Vilka som fått bidragen är hemligstämplat. Myndigheten vägrar lämna ut uppgifter med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
Men Hotell och Restaurangfacket, Transport och Fasthetsanställdas förbund kan vittna om att företag som behandlar anställda illa, motarbetar facket och saknar kollektivavtal får bidrag. Trots fackens avrådan. Enbart till bemanningsföretag har förra året över en miljard betalats i stöd.

Dagens system är en parodi på arbetsmarknadspolitik. Istället för att skapa jobb ger man företagen chansen att utnyttja mångfalden av frikostiga bidrag. De kan ersätta fasta anställningar med bidragsjobbare som på sin höjd får stanna så länge de har bidrag. När bidraget tar slut förlängs inte anställningen.
Den förra borgerliga regeringen är arkitekterna bakom det mesta i systemet. Men den nya regeringen har hittills inte gjort något för att ändra på det.

En arbetsmarknadspolitik värd namnet skulle innebära satsningar på att bygga ut välfärden för att möta behoven av utbildning, vård och omsorg i samhället. Den skulle innebära kraftfulla satsningar på att bygga bort bostadsbristen, utveckla kollektivtrafiken och klimatanpassa energiproduktion, transporter och fastigheter. En generell sänkning av arbetstiden till sex timmar skulle ge fler jobb, högre livskvalité och en rättvisare fördelning av samhällets resurser.

Det är en sådan politik vi kommunister vill vinna stöd för och få fler att kämpa för. Valet borde vara enkelt. Antingen en politik som kastar pengar efter kapitalisterna och förnedrar de arbetslösa eller en som skapar jobb och utvecklar samhället.